Previous Page  4 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 116 Next Page
Page Background

4

Fuglehunden 4/2013

Nå legges grunnlaget

for høstjakta!

I skrivende stund ser det riktig bra ut for de

reirene vi ved Høgskolene i Hedmark og

Nord-Trøndelag overvåker. Alle egg som er

befruktet og hvor embryoet er i live, klekker

innenfor et døgn hvorpå de forlater reirskåla

med hønemor.

Favorittmaten den første tiden er sommer-

fugllarver (Lepidoptera). En studie fra

Skotland viste at de storfuglkyllingene med

størst andel av sommerfugllarver i dietten var

i best kondisjon og hadde høyest overlevel-

se. Insektlarver er riktignok ikke viktig før

plommesekken er fortært etter rundt tre

dager. Etterhvert som kyllingene blir eldre tar

andre typer innsektlarver og invertebrater

over dietten og erstatter sommerfugllarvene

som forpuppes og sådan blir utligjengelige.

Insekter (f.eks. maur), edderkopper og

insektlarver er tilstede i dietten helt frem til en

gang i juli (frem til ca 40 dager) men

underveis har deler av dietten blitt erstattet

med plantekost (ved ca dag 26 dominerer

plantekost) og da særlig blåbær, men også

gress og starrarter.

På Varaldskogen mellom 1986 og 1988 var

det en gjennomsnittlig avgang på 57 prosent

av storfuglkyllingene den første måneden.

Nå har de fleste reirene klekket og forhåpentligvis kryr det av kyllinger rundt om i

skogen og etterhvert også i fjellet. De tidligste skogsfuglreirene klekket allerede i

månedskifte mai/juni mens rypeeggene i fjellet klekker nå i slutten av juni.

Torfinn Jahren

Gordonsetter Imingens EK Ask 4 år

Pointer Echo 3,5 år

Irsksetter Rastaskogens C-Bacchus 5 mnd

Ivrig tiur- og skogsfugljeger

Stipendiat på Evenstad fra 2013-16

på reirpredasjon

Om artikkelforfatteren

Lurer du på hvordan hønsefuglene lever sitt liv. Gjennom 2013 vil

Torfinn Jahren følge deres liv med artikler i hvert nummer av Fugle-

hunden. Temaene tar opp typiske elementer som beiting, beskyttelse

mot fare, predatorer, overlevelse uansett værforhold, forplantning,

samlivet mellom høna og steggen, hvorfor båndtvang i den mest sår-

bare tida, taksering og jakt, hvordan bruker hunden luktesansen for å

lokalisere fuglen, baglimit eller reduksjon av jakttid, fra kull til flokker.

et år med hønsefuglen –

SOMMER

Her ligger røya og trykker – er kyllingene langt

unna mon tro?