Previous Page  17 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 116 Next Page
Page Background

Fuglehunden 4/2013

17

klubb

medlemmer?

vel en ganske vanlig aktivitet i de fleste

klubber, tenker jeg.

Klubben arrangerer også flere foredragskvel-

der.

- Vi ser det inspirerer medlemmene og disse

kveldene samler gjerne 50 – 60 tilhørere. Nå

skal vi ha Jon Georg Hov på besøk, og han

kommer tilbake til høsten med en oppfølger.

Denne delen nå i juni skal ta for seg temaet

«Fra valp til voksen – dressur, innlæring og

krav.»

Tidligere i vinter hadde klubben blant annet

Ingvar Rødsjø som foredragsholder. Han

samler mange interesserte, ikke minst når

problemstillingen han tar opp er «hvordan

vinne 100 x 1.VK?»

Dressurområder, Årsfest ”jægerbloot” og

dugnader

Klubbens to dressurområder er åpne fra midt

i juli og til båndtvangen oppheves. Her trenes

det og matches hunder uformelt mot

hverandre. Det gir både ekstra provokasjo-

ner i forhold til dressur, og de blir vant med

denne måten å jobbe på under jaktprøver.

- Vi skal også bygge en gapahuk i området

for å kunne samles i terrenget og ha det

sosialt og trivelig sammen under trening.

Under «Jægerblootet», en høydare som

klubben arrangerer, utdeles blant annet priser

til klubbens beste hunder.

- Vi har selvfølgelig priser til de beste i hver

klasse, men hedrer også folk som har gjort

seg ekstra fortjent til en påskjønnelse.

»Jægerblootet» er et resultat av dugnadsånd.

Alle har med seg en selvfanget eller fisket

matrett.

- Det kan være rype, skogsfugl, elg, aure

eller godt fra naturen. PÅ det meste har vi

hatt opp til 70 forskjellige viltretter, ganske få

restauranter kan imøtekomme et slikt

festbord. Klubben stiller med tilbehør, potet

og «grøntfor», og tar seg av selve arrange-

mentet. Det er kjekt å se at dugnadsånden

her, og for så vidt og i andre sammenhenger,

er så framtredende blant medlemmene våre.

Målgruppe ungdom?

- Vi har ikke gjort all verden for å rekruttere

ungdom ennå, men har det i tankene. Vi

diskuterer hvordan vi skal legge opp et

program som engasjerer ungdommen. Vi

ønsker å forbedre oss på dette området.

Nå er det selvfølgelig slik at mange av

klubbens aktiviteter brukes av de unge, så

klubben er slett ikke på bar bakke i forhold til

denne målgruppen.

Både klubbkveldene, klubbmesterskapet,

dressur- og instruksjonssamlinger trekker

deltakere, særlig yngre og ferske fuglehund-

eiere.

Profilene har preget klubben

Klubbens vinnere av høystatusløp preger

selvfølgelig miljøet.

- Både Stig Kvernmo, Rune Hoholm, Ulf

Antonsen og Per Erling Høvde, for å nevne

noen av de mange dyktige medlemmene

våre, blir gode forbilder og veiledere for de

mer ferske medlemmene våre. I tilegg til

disse er det en rekke medlemmer som har

NM premier både fra individuelt og lag. Det

eneste vi mangler er en seier på Kongsvold

og NM høyfjell høst. Det var nære på i fjor

Knut Fedheim med Snyfjellets CT Nora, beste

unghund på MTFKs prøve i april.