Previous Page  14 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 116 Next Page
Page Background

14

Fuglehunden 4/2013

Hvem skulle en så bruke som makker på

hunden.

- Jeg hadde sett NJCH Harodalen’s Figo

flere ganger, og den hunden likte jeg godt.

Jeg ba oppdretteren ringe Stig for å høre hva

han mente om den eventuelle paringen. Stig

anbefalte henne å prøve. Han mente det ville

bli en interessant kombinasjon.

Dressurkampen begynte

Ulf tok ikke valp da, men 11 måneder etter

var Tsara i hus etter at oppdretteren hadde

vært på telefonen.

- Jeg var i tvil. 11 måneder uten å ha fått

preget hunden, er ikke optimalt. Det viste

seg å stemme. Jeg fikk nok av advarsler på

forhånd. Halvparten av dem som kommen-

terte dette, mente at dette aldri ville gå bra.

Den andre halvparten sa «stå på».

Ulf valgte det siste.

Utfordringene kom som perler på en snor. Å

kalle henne inn etter lufting, var umulig. Hun

gjorde som hun selv ville.

- Jeg måtte starte med å sette meg i

respekt, som flokkleder. Samtidig måtte jeg

bygge henne opp, sørge for at vi fikk et

tillitsforhold. Det ble å korrigere og bygge,

korrigere og bygge. Legge stein på stein.

Med en vorsteh er det annerledes.

- Da tar du bare med deg litt hundefor i

lomma, og vips er hunden på plass. Med

Tzara var det umulig. På den tida var hun

uinteressert i hundefor, ja hun var egentlig

ikke interessert i mat i det hele tatt. Skulle

hun spise noe, måtte det bli middagsrester.

Det preget selvfølgelig hunden at hun ikke

var glad i mat.

- Hun så nærmest anorektisk ut da hun kom

til oss, radmager, uten muskler, uten dressur,

men skulle bestemme alt selv. Vel, hun kom

til feil adresse!

Også fysikken måtte opp å stå, og Ulf startet

på bunn her og. Parallelt med dressuren ble

det fysisk trening og foring.

- Jo mer hun trente, jo bedre beinbygning

fikk hun. I dag er hun en velutviklet hund

med god muskelmasse.

Trening i fugl

Det viste seg raskt at nesen var god. Hun

hadde et naturtalent for å behandle fugl, selv

om hun manglet erfaring.

- Jeg brukte konsekvent line, og jeg trente

med tamfugl i hele fjor. Ingen kan si at det

var ro i oppflukt, men jeg bestemte meg for å

korrigere forsiktig. Innlæring og preging i fugl

skulle tas positivt.

Tzara var kommet langt i sitt-trening, også

med forskjellige provokasjoner. Det hjalp ikke

når det var fugl med i bildet. Når de vinge-

kledde dukket opp, var det over og ut.

- På de første prøvene hun stilte på var hun

helt rebelsk. Roen var heller ikke i orden et

par uker før Arctic Cup. Heldigvis fikk jeg

noen situasjoner på snille fjellryper, og klarte

96

97

JEGER

HUND&VÅPEN, JANUAR/FEBRUAR2013

JEGER

HUND&VÅPEN, JANUAR/FEBRUAR2013

TARVIHUNDEN?

Medengodkontraktomutprøving, veterinærsjekk samtmentalog fysisk testingavhundenavgjøresdetmeste

omman skal ta imotenomplasseringshund sombegynneråblimentalt voksen.

TESTHUNDEN:

Tzaragårgodt sammenmed folkogandrehunder.

–Hvasierdu

tilå ta inneiengelsk setter­

tispepå stallen?Dener snart tolvmånederog

trengerei fasthånd.Ellersblirdenavlivet.Du

fårgod tid tilåprøvedenut,sieroppdretteren

sommåtte ta tilbakeenhundgrunnet sykdom

hoskjøper.

Test hunden.

Det aller viktigstemed en ny

hund er gemyttet og om den har noenmiljø­

skader,noe som ihvert fall ikke jeghar lyst til

å jobbemed.Detteblebehørig sjekketut ihu­

setog isosialomgangmed folkog fe.Tispavi­

ser segkunåhaetparmiljørelatertemangler:

Hun tror hun er sjefen og lyder ingen ordre.

Deterenutfordring jeg lyst tilåbrynemegpå.

Men et annet problem dukker snart opp. At

vi harmistet pregingsalderen bekymrermeg,

og jeg vurderer at Tzara er helt i grenseland

aldersmessig, sidenhun ikkeerdressert førvi

fårhenne.

Vi slår til.

Deter sikkertflere som fåren slik

telefon, men av mange gode grunner må si

nei.Det skalpassemed familie,øvrigehunder

ihusetog ikkeminst tid tilå ta segavhunden.

Selv hadde jeg leita etter en ny jakthund

i lang tid, men ikke funnet noe som passet.

Tidspunktet var altså riktig for oss,men vi så

for oss en valp som kunne preges fra starten

av.Denne var tolvmånederog litt vel gammel

i forhold til å kunne prege den godt nok.Men

del 1

utfordringer er spennende, så vibestemteoss

for å tahundenpåprøve i enmåned.

Heltavgjørendeblirdetat jegkjennermeget

godt til egenskapenepåbådemorog farssida,

og at jeg har anbefalt paringa. Bestemoren

hadde jeggledeavå jaktemedeiuke ivinter,og

jeg har både sett henne og faren på jaktprøve.

Meget tiltalende jakthunder av aller ypperste

merke. Som regel gikk foreldrene for topp­

premie på jaktprøver, og bedre viltfinner enn

bestemorenskalman lete lengeetter.Søsterav

henne igjen er Kvernmolias Perlemed titlene

IntS JCHogNMV09, en avdemestmeritterte

engelsk settere jegvetom.Fugl idokk tokhun

på «strak arm», imatskåla og på jakt var det

kun ett fokus. I huset etmøbel, og psyken av

stål.Kanmanønskemeraven jakthund?

Likevel ser vi at Tzara er veldig finspist,

trenger å bygge fysikk ogmå gjennom grunn­

leggendedressur.Vil vi fådet til?

Omplasserings-

hunden

Som regelbrukesdet lang tidpå

åplanleggenyhundpå stallen.Men

noengangerkommerde rekendepå

ei fjøl.Herernoenerfaringermed

omplasseringaven jakthund.

Følgmed videre inesteutgaveav

JEGER!

JAKTHUND

JEGER

s hundesider

TeksTog foTo:

ULFANTONSEN

VI TAR TZARA!

Vimenerhundenpasser

godt i stallen vår,er stabil,haretprima

gemyttoggodtmed jaktlyst.Dette ser

spennendeut,mendeternokavut­

fordringerå ta tak i.

Tilfellet med omplasseringshunden går som en føljetong i magasinet Jeger hund & Våpen.

Gir alt - parkerer makker.

Ulf Antonsen og Es Tzara mot

P Bolt og fører Stian Henriksen.

Info/påm: Randi Schulze, mob. 95 10 17 53. E-post:

randi@hunderifokus.no www.hunderifokus.no

.

Se også Hunderifokus på Facebook.

Ønsker du

en tidligere start

på «høsten»?

HVA MED SOMMER TRENING PÅ LAVLANDSFUGL - FASAN GÅRDEN v/SÄFFLE

Den 20. (+ evt. 21.) juli legger vi turen til Sverige og får konsentrert stand trening med ro i oppflukt.

Flere hunder har tatt sin første stand her! Rapphøns og fasan. Påm.frist 12. juli.

FJELLKURS FRA TRIVELIG SETER I RENDALEN

Lett, oversiktelig fjellterreng med bra rypebiotop og overnatting på seter midt i terrenget.

FØRING AV HUND I FJELLET.

Tid 17. – 19. august. Søk etter ryper i flott fjell terreng. (Disp) Bl.a. Føring på jaktprøver.

Apport m/ dummykaster, apportbevis. Ro i oppflukt, sekundering. Få det beste ut av hunden! Videre dressur strategi.

Påm.frist 1. august.

FORBERED DIN HUND TIL JAKT OG PRØVER.

Tid: 26.–28. august. Instruksjon og trening i fjellet. Av innhold ellers bl.a.:

Hvordan få kontroll i fugl. + Avstands sitt. Apport i fjellet + apportbevis. Dummykaster - Behold dressuren under jakten.

Skriftlig ”kritikk” på din hund. Indiv. forslag til videre trening. Påm.frist.19. aug.

VALPE/UNGHUND KURS I NITTEDAL

HVORDAN FORBEREDE VALPEN PÅ LIVET SOM FUGLEHUND!

Med bl.a. dressur, lederskap, lekapport,

utstillingsteknikk, stand trening på rypevinge og levende fugl, hundestell, vann og spor. Individ. forslag til

videre trening. Tid: 23. og 24. november

FUGLEHUNDKURS FOR DE FLESTE

A

rct i c

C

up

og

A

ltaprøven