Previous Page  12 / 116 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 116 Next Page
Page Background

12

Fuglehunden 4/2013

8. Slipp - Brekkesagas Tiri -

Stilladalens Mia

Breton Tiri tar føringen i første

halvdel av slippet. Deretter

overtar Mia føringen. Mia tar

stand: på kommando reiser hun

djervt og presist. Utreder og

apporterer prima.

Rangering:

1. P Mia, FMR

2. P Joker, FMR

3. IS Ari, FT

4. IS Nieida

5. ES Scott

6. GS Tessie

7. B Tiri

8. ES Tupsi

9. IS ”US” Lara

9. Slipp - Sarafjellet’s Fit-For-

Fight - Ottorino’s Bono

Begge hundene går glimrende.

Fight settes over Bono for bedre

gjennomføring og kontinuitet.

10. slipp - Jimsrypa’s Loke -

Tintorama’s Tini

Begge går godt. Det ønskes mer

bredde på Loke. Tini blir litt

ensidig i søket.

Tini settes over Loke.

Rangering: 1. P Mia, FMR

2. P Joker, FMR

3. IS Fit-For-Fight

4. IS Tini

5. P Bono

6. IS Ari, FT

7. P Loke

8. IS Nieida

9. ES Scott

10. GS Tessie

11. B Tiri

12. ES Tupsi

13. IS ”US” Lara

Da har de tatt pause.

2. runde

1.Slipp - Ari Av Miessevarri

- Huldrefjellets Tessie TC II

Gordonsetter Tessie finnes i

stand. IS Ari sekunderer. På tur

opp til hundene går det en

rypeflokk opp. Det avfyres skudd

og GS Tessie er komplett rolig

(ikke reis). GS Tessie utreder og

apporterer korrekt. IS Ari

forfølger rypene og utgår.

2. Slipp - P Joker - IS Gaggan-

junis Nieida

P Joker finnes i stand. I det fører

går opp letter det ryper. Det

avfyres skudd og Joker er

komplett rolig. Begge hundene

slippes på igjen. IS Nieida finnes

i stand., men presenterer ikke

fuggel. IS Nieida utgår. GS

Tessie settes på. Joker settes

over Tessie.

Rangering:

1. Joker, 1FMR, 1FUR

2. GS Tessie, 1FUR, 1 Sjanse

3. Slipp - IS ”U S” Lara - ES Pei

Fang Jock Scott

ES Scott tar føringen i slippet.

Dette fører til en stand for ES

Scott. IS Lara kommer ovenfra

og ned mot Scott i stand. Lara

støkker fuglene. Scott er

komplett rolig. Godkjent

utredning og apport. Lara utgår

(Tomstand i første slipp og støkk

i andre).

Rangering:

1. Joker, 1FMR,

1FUR

2. Scott, FUR

3. GS Tessie, 1FUR, 1 Sjanse

4. Slipp - ES Rocos Tupsi - B

Brekkesagas Tiri

Begge hundene tar godt tak i

terrenget. B Tiri revierer bedre

enn ES Tupsi.

B Tiri settes over ES Tupsi.

Rangering:

1. Joker, 1FMR, 1FUR

2. Scott, FUR

3. GS Tessie, 1FUR, 1 Sjanse

4. B Tiri

5. ES Tupsi

5. Slipp - Stilladalens Mia

- Jimsrypa’s Loke

Begge hundene tar mye terreng.

P Loke blir borte halveis i slippet.

P Mia over P Loke.

Rangering:

1. P Joker, 1FMR, 1FUR

2. P Mia, FMR

3. ES Scott, FUR

4. GS Tessie, 1FUR, 1 Sjanse

5. P Loke

6. B Tiri

7. ES Tupsi

6. og 7. Slipp - IS Sarafjellet’s

Fit-For-Fight - IS Tintorama’s

Tini

6 og 7 slipp blir delt opp. Tini tar

føringen i slipp med Fight. Tini

over Fight.

Tini mot Bono. Tini i føringen.

Støkker men er rolig når rypene

letter. Etterpå letter det ryper

mellom hundene i terrenget. Tini

over Bono

Premieliste VK finale Alta­

prøven 2013

1. P Joker - 1vk cacit

2. P Mia - 2vk reserve cacit

3. ES Scott - 3vk

4. GS Tessie 4VK

Hytar

'

n

Spruter vann på hunden når den bjeffer

Oppvarmet

vannskål

Holder vannet isfritt!

24 volt

Inngangsluke

Tett, lydløs og slipper inn lys.

4 standard størrelser. Kan skreddersys.

Varmeelement

24 volt – godkjent

for bruk i hunde-

hus.

Mobil: 97 66 23 50

• Fax: 63 85 83 43 • Tlf. 63 85 01 97

E-post:

willkri@online.no

• Internett:

www.kkimport.no

KK Import

Vestliveien 3, 1960 Løken

VI HAR OGSÅ:

Rimelige hundegårds-

elementer

Golvvarme

Hundehus

A

rct i c

C

up

og

A

ltaprøven

Vinneren P Joker - før start.