Table of Contents Table of Contents
Previous Page  92 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 92 / 108 Next Page
Page Background

92

Fuglehunden 3/15

WWW.VORSTEH.NO

NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

NVK-REDAKTØR:

Harriet Wiggen

Laukhellaveien 189, 9303 Silsand

E-mail:

fuglehunden@vorsteh.no.

NVK-WEB-REDAKTØR:

LEDIG

Redaktør NVKs årbok:

Britt Svendsen,

Tlf.: 984 26 092.

Premielister/prøvekritikker sendes

sekretæren.

NVKs STYRE

Leder:

Tore Kallekleiv, 47262607, Hamrevegen 165,

5243 Fana

rugdeli@online.no

Nestleder:

Øystein Eriksen, Overlege Bratts vei 24,

7026 Trondheim

oystein@optiman.no

Styremedlemmer

Jaktrådsleder:

Rune Fossum, Brandsegg, 7718 Steinkjer

rune@brandseggsondre.no

Tlf.: 92841401

Harriet Wiggen, Laukhellaveien 189,

9303 Silsand

E-mail:

k-wigge@frisurf.no

.

Marius Kjønsberg, Kongsvegen 655,

2344 Ilseng

marius.kjonsberg@hihm.no

Tlf: 909 19 903

Avlsrådsleder:

Kai Rune Johannesen, Myrvoll,

1940 Bjørkelangen

karun-jo@online.no

Tlf.: 63 85 68 25/907 91 974

Knut Esbjørnsen,

knut.esbjornsen@nortommer.no

.

Vara

Signe Karin Hotvedt,

Dikemarkveien 17a, 1385 Asker

signe.karin@gmail.com

Tlf.: 480 78 410

Sekretær/materialforvalter:

Unn Johannessen, Boks 361,

1702 Sarpsborg

unnjohannessen@hotmail.com

Tlf.: 909 21 957

Kasserer:

Bente Holm, Odins vei 55, 1472 Fjellhamar

bente@rossmyra.com

Tlf.: 926 95 388/67 98 86 70

Rasekontakt – korthår

Robert Brenden, PB 484, 6853 Sogndal

robert@sognexpressen.com

Tlf.: 909 62 909

Solveig Strøm, 7500 Stjørdal

solveigjstrom@yahoo.no

Tlf.: 416 18 322

Tommy Andersen, Vestre Skogbygdveg 1351

2340 Løten

tiurjegerns@gmail.com

Tlf.: 924 11 055

Rasekontakt – langhår:

Helge Heimstad, Løvhaugen,

2256 Grue Finnskog

hehei@mattilsynet.no

Tlf: 98205458

Rasekontakt – strihår:

Tor Asle Eliassen, Håkons gate 90 D,

3258 Larvik

tor.asle.eliassen@gmail.com

Tlf.: 99 61 59 39

Trude Lien, Frydenlund, 5307 Ask

trude.lien@mattilsynet.no

Tlf.: 48 10 43 61

Torgeir Dahl, 9403 Harstad

96dahl@gmail.com

Tlf.: 99 32 08 61

Avlsrådets dataansvarlig

Ståle Garborg

avlsdata@vorsteh.no

Tlf.: 91 33 48 88

Årskontingent kr. 475,-

Fam.medl. kr. 100,-. Sidemedl. kr. 200,-.

Iban nr. NO 7678770802155

Swift DNBANOKK

Jeg heter Knut Esbjørnsen og har

nettopp blitt valgt inn i hovedsty­

ret, bor i Ringsaker, er gift med

Mona, har 3 barn, 1 bonusbarn

og er bestefar til 4. Til daglig job­

ber jeg som markedsansvarlig og

distriktsleder i Nortømmer AS.

For meg er det å blitt valgt inn

som styremedlem i NVK en ære,

å få tillit av så mange er flott. Men

å stille seg til disposisjon for et

verv betinger, dette være seg i

distriktene eller sentralt.

Jeg skal få jobbe med en gjeng

tillitsvalgte som brenner for Vor­

stehhunden vår og det er en

motivasjon som jeg setter stor

pris på. Jeg gleder meg til å få

høste av kunnskapen til de som

innehar betydelig mer kompetan­

se på var rase enn meg.

Jeg startet mitt vorstehliv i

1989 som et naturlig valg da jeg

ønsket meg en allsidig hund som

kunne brukes til alt, samt å ha en

hyggelig familiehund. For meg

ble det KV men slik behøvde det

ikke ha blitt da jeg også vurderte

strihåret og langhåret. Jeg er nå i

gang med min 5 KV. 3 av mine

KV har jeg gått jaktprøver med og

har oppnådd greie resultater, men

aldri kommet helt opp på toppen

av pallen. Det skal vel sies at det

har med min egen interesse å

gjøre også. Jeg har nok prioritert

jakt framfor jaktprøver.

Helt i starten gikk mye av tiden

min til hundekjøring med Sep­

palaløpet som et mål.

Nå har vi 2 vorsteh, KV Revhi­

bakkens Nelje som er snart 10 år,

en god jakthund og jaktpremiert

på høyfjell og vinter. KV Rugdeli­

as WKA Whoopi er 1 år og er vårt

store håp om dagen. Håper å lyk­

kes med prøver dette året i UK.

Litt om min bakgrunn innenfor

klubbarbeid. Jeg har vært aktiv i

Brumunddal trekk- og hunde­

klubb som nestleder, i NVK avd

Hed/Opp i valgkomiteen og bidro

til at Åstjernprøva ble en realitet,

og nå i år Lyngna Grand Prix for

NVK avd Hed/Opp. I Hedmark og

oppland Fuglehundklubb har jeg

også vært med å bidratt som

«fotsoldat»

Ellers så har jeg vært sportslig

leder i en håndballklubb i Ringsa­

ker.

I styret har jeg fått i oppgave å

drive medlemsservice, rekrute­

ring og er sponsoransvarlig, som

er en jobb jeg føler meg veldig

bekvem med. Dette med å yte

service og prøve å få til et enga­

sjement ligger naturlig for meg.

Som i de fleste klubber så er det

ingen automatikk i at en melder

seg inn i en raseklubb fordi man

har en hund eller i et idrettslag

fordi man går på ski. Vi må gjøre

de rette grepene for å få flere vor­

steheiere med i vår klubb. Av alle

vorstehhunder i Norge, så vil jeg

tro at de aller fleste er en familie­

hund, turvenn og jaktkompis. Og

en liten del driver med jaktprøver

og utstilling. Alle trenger likevel

mer eller mindre en form for opp­

følging og støtte til å få den hun­

den en ønsker. Her gjør distrikte­

ne en god jobb i dag med kurs i

diverse former og oppdrettere

gjør også en meget god jobb. Jeg

tror likevel at vi ikke når helt fram

til alle.

Jeg utfordrer distrikter og opp­

drettere (og andre) til å komme

med innspill til hva som skal til for

rekrutering av nye medlemmer,

om de er vorsteheiere i dag eller i

fremtiden.

Når det gjelder sponsorer så er

dette i dag nødvendig med tanke

på våre aktiviteter, det være seg

premier til prøver og utstillinger.

Vi har ei nettside som skal driftes

og oppdateres (og dette koster),

og det er samlinger og seminarer

som også er en utgift.

Jeg gleder meg til å ta fatt på

dette vervet og jobben og håper

min innsats vil bidra positivt for

NVK!

KNUT ESBJØRNSEN

Hei og hå vorstehvenner

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NVK-sidene sendes

fuglehunden@vorsteh.no