Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 108 Next Page
Page Background

8

Fuglehunden 3/15

NM VINTER 2015

P

røven har utviklet seg

mye på disse årene

både i størrelse og

kvalitet. Årets prøve

har vært den beste på

30 år hva gjelder ry-

pebestand og antall premieringer,

så mye premieringer at lageret ble

tømt og vi må ettersende premier

til noen deltagere. Flotte snøfor-

hold med mange gode og sosiale

stunder rundt bålet ute i partiene.

Spesielt for året er naturligvis

at HVFK markerte 30 år som ar-

rangør av NM vinter. Vi gjorde en

ekstra stas på noen av dem som

deltok som dommere og deltake-

re, samt vinner av første NM. Lør-

dagen var det jegermiddag med

spesielt inviterte gjester og det falt

mange gode om prøvens opprin-

nelse, om prøven skulle flyttes eller

ikke, om prøvens kvalitet og ikke

minst om deltagere fra første NM

vinter. Den eldste deltager fyller 80

år i august i år – Einar Holmvik,

og det var interessant å høre hans

oppsummering om vinterprøver

og NM på Andøya. I den andre en-

den av aldersskalaen har vi en ung

gutt på 12 år – Didrik Tobiasen som

deltok for femte gang på NM vinter

sammen med bestefar Royer Mar-

tin. Det betyr at vi har rekrutterin-

gen på plass. I et arrangement av en

slik størrelse knyttes det naturligvis

bekjentskaper over det ganske land,

og det er hyggelig å treffes igjen og

igjen, og snakke om jakt, jakthund,

avl og prestasjoner med tilhørende

gode historier rundt dette. Det blir

vi aldri lei av. Staben – NM komi-

teen starter sitt arbeid i november

året før og gjennomgår en sjekkliste

på hvilke oppgaver som skal løses.

Det er alt fra rombestilling på ho-

tellet, organisering av sekretariat og

invitasjon av dommere. Et sett av

oppgaver som gjennom høst og tid-

lig vinter spisses frem til oppstart

onsdag før NM lag går av stabelen.

De siste ukene er det spesielt travelt

for prøvesekretær når påmeldte må

melde pass på grunn av løpetid,

skader eller andre uforutsette ting

som skjer. Da skal ventelistene være

på plass og avstemmes. Når kvalifi-

seringen er ferdig på fredag er det

140 hunder som skal ut av VK og

nye lister skal avstemmes til semi-

finalen. Samtidig må Exit Cup lista

kraftig justeres. Det stopper ikke

der fordi det er en hel del som blir

utslått som ønsker plass i AK og her

kan vi bli flinkere med å blant an-

net legge ut ventelister både i UK og

AK. Som en kanskje forstår er det

et systematisk og nøye arbeid som

foregår mens alle deltagerne spiser

middag og steller hunder klar til

neste dag. Sekretariatet starter sin

jobb på morgen klokka 0600 og har

jobb til både klokka 23 og 24. Det

er krevende men du så morsomt

og spennende. Årlig evaluerer FKF

arbeidet HVFK gjør i forbindelse

NM VINTER 2015

For 30.gang har Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb arrangert NM vinter i regi av NKK og FKF. Prøven har utviklet seg mye på

disse årene både i størrelse og kvalitet.

TEKST:

ARNFINN ABRAHAMSEN

. FOTO:

GEIR VIDAR HAUGEN/HÅKON A. MYHRA