Table of Contents Table of Contents
Previous Page  78 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 108 Next Page
Page Background

78

Fuglehunden 3/15

WWW.NMLK.NO

SEKRETARIAT:

MIDLERTIDIG!

Ernst Evensen

mail:

sekretariat@nmlk.no

LEDER:

Birte Vold Myhre, Siggerudveien 874,

1400 Ski

birtesin@online.no

Tlf: 64 88 90 02 / 91 63 59 63

NESTLEDER:

Eva Kulstadvik, Austadgangen 3,

3044 Drammen

tlf: 40879628

mail

:eva-ku@online.no

STYREMEDLEMMER:

Terje Leidland

Hammerenveien 23, 1912 Enebakk

Mob. 91526593

Email

:terjeleidland@live.com

Hans Arne Pettersen

Tlf.: 959 37 852

E-mail:

hanpet@nsf.no

VARAMEDLEMMER:

Glenn Slettvoll

Tlf.: 99 56 78 88

mail:

glenn.slettvoll@hotmail.com

Berit Sletbakk Brusletto

Linde

berg

veien 7 C ,1358 JAR

Tlf.: 67 14 55 37 / 920 32 335

E-mail:

beritbrusletto@hotmail.com

AVLSRÅDET GROSSER:

Leder:

Christian Bakke, 3535 Krøderen.

Tlf: 32 14 79 82 / 920 50 654

E-mail:

ch-bakke@online.no

AVLSRÅDET KLEINER:

Leder:

Inger Lise Øverby Ruud, Sletta 45,

1807 Askim

Tlf: 69885878/47319583

E-mail:

iljruud@online.no

JAKTRÅDET:

Leder

Andrée Dahlen. Åstadbakken 30,

1341 SLEPENDEN

Tlf: 91 81 48 18

E-mail

:andree@ansiktsmaling.no

UTSTILLINGSRÅDET:

Ellen Hilde Bergli, Averøyveien 48,

3519 Hønefoss

Mail:

ellenbergli@Hotmail.com

Mob 909 600 68

VALGKOMITEEN:

Finn Arne Tellesholm

Roar Hansen

Terje Fjellum

KASSERER:

MIDLERTIDIG!

John Magne Dahlen,

tlf. mail:

john@clairewater.no

NMLK kontonummer: 7877.08.82094

WEBANSVARLIG:

Line Ørmen

Gamle Kirkev. 110, 1617 Fredrikstad

Tlf.: 976 22 109

E-mail:

lime-o@online.no

NMLK-REDAKSJONEN FUGLEHUNDEN:

Jørgen Grindal Engeset,

Vevendelvegen 39, 6102 Volda

Tlf: 482 78 048

e-mail:

jengeset1@gmail.com

NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB

En lederartikkel på våre klubbsi-

der, skrevet av avlsrådets leder,

bør som regel handle om avl.

Kanskje jeg bør komme med

noen formaninger i håp om ytter-

ligere fremgang ? La oss først ta

et tilbakeblikk. Når jeg ser tilbake

på klubbens utvikling siden jeg

meldte meg inn på slutten av

80-tallet, har det skjedd en utvik-

ling svært få (om noen) hadde turt

å spå.

Vi flytter stadig grenser for hva

vi kan prestere med våre kjære

hunder, ikke bare i egen leke-

grind, men også i sammenligning

med andre raser, både når det

gjelder prøver og utstilling, hvilket

er de områdene hvor man kan

måle slikt.

Så lenge vi bestreber oss på en

avel med «godkjente» foreldre,

føler jeg meg sikker på at denne

utviklingen vil fortsette i flere år –

så gi hverandre et kollektivt klapp

på ryggen – og gå stolte videre.

Når dette leses, står apportse-

songen for døren. Drevne mün-

sterländer-ekvipasjer

kommer

sikkert til å sanke velfortjente pre-

mier også i år. Klubben har også

sin faste apportsamling, som jeg

håper favner noen nye ekvipasjer,

også i år, slik den jo gjør hvert år.

Av forskjellige årsaker vil det

også være nye münsterländer-ei-

ere som ikke deltar på de aktivite-

tene som står i klubbens aktivi-

tetsliste. For dere har vi DK’er

(distriktskontakter) som dere bør

benytte i størst mulig grad. Har

du et ønske om en spesiell aktivi-

tet eller en eller annen form for

kurs, så ta kontakt med din DK.

Hvis denne ikke klarer å hjelpe

deg direkte, blir du kanskje anbe-

falt en aktivitet i ditt distrikt. Som

DK savner i hvert fall jeg signaler

fra nye medlemmer i eget distrikt.

Jeg får avslutte med en liten

oppfordring fra avlsrådet ; vi får

aldri kartlagt vår rase godt nok,

så still opp for fellesskapet og få

dokumentert de herlige hundene

deres i forbindelse med HD-rønt-

ging, utstillinger, apportprøver og

jaktprøver.

Avlsrådets leder

PÅL THORESEN

Keep up the good work

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NMLK-sidene sendes

jengeset1@gmail.com.no

Lucas trener på vannapport.