Table of Contents Table of Contents
Previous Page  70 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 108 Next Page
Page Background

70

Fuglehunden 3/15

WWW.NISK.NO

NORSK IRSKSETTERKLUBB

Jaktprøvekritikker sendes til:

Vidar Molvær, Vervgata 8, 6003 Ålesund

Mob. 928 08857

E-post:

vidarmolvar@gmail.com

Utstillingskritikker sendes til:

Eldri Kjørren

Finnrøstvegen 6, 2840 Reinsvoll

Mob. 470 65344

E-post:

reddubliner@gmail.com

Informasjonsansvarlig:

Carl J. Seljestad

E-post:

info@nisk.no

NORSK IRSKSETTERKLUBB

Fartvegen 270, 2324 Vang på Hedemark

Tlf : 413 25 189

E-post:

post@nisk.no

Kontonr.: 2000.09.32656

STYRET

Leder:

Tore Salvesen, 4985 Vegårdshei

Mob. 950 47825

E-post:

tores@tamail.no

Nestleder:

Eli A. Aateigen

Sjusjøveien 1441, 2610 Mesnali

Mob. 412 10551

E-post:

eliaateig@hotmail.no

Jakt og trening:

Vidar Molvær, Vervgata 8, 6003 Ålesund

Mob. 928 08857

E-post:

vidarmolvar@gmail.com

Utstilling:

Eldri Kjørren

Finnrøstvegen 6, 2840 Reinsvoll

Mob. 470 65344

E-post:

reddubliner@gmail.com

Forretningsfører:

Arnfinn Berntsen, Parkvegen 31C, 2380

Brumunddal

Mob: 96232888

E-post:

arnfinn.berntsen@autoplan.no

AVLSRÅD

Avlsrådleder:

Tor-Hartvig Bondø, Jon Voigtsvei 2

7040 Trondheim

Tlf : 905 48 999

E-post:

thbondo@gmail.com

Irsk rød og hvit setter:

Thomas Ottesen, Erstadvegen 129,

5911 Alversund Tlf.: 90981414

E-post:

alvertoppen@gmail.com

VALGKOMITÉ

Leder: Jørn Presterudstuen

Medlem: Hege Rosenlund

Medlem: Kristoffer Brobak

Vara: Arild Ove Østmo

REVISOR

Morten Riistad

Kontaktperson for rød-hvit irsksetter:

Thomas Ottesen, Erstadvegen 129,

5911 Alversund Tlf.: 90981414

E-post:

alvertoppen@gmail.com

I skrivende stund er NM lag vinter

akkurat avsluttet, og Irsksetterla-

get fikk en knakende bra 3 plass.

En av våre målsetninger på NM

lag er å være på pallen, noe som

på NM vinter er nesten oppfylt.

Kun en gang landet vi utenfor.

Dette er en av alle gode resultater

vi skal være fornøyd med, og som

vi forhåpentlig skal fortsette med

i fremtiden.

Prøvesesongen er sånn ca.

halvveis og vi kan se godt med

premierte IS allerede, noe som vi-

ser at vi nok en sesong kan være

fornøyd med hvor rasen vår står.

Skal heller ikke glemme alle de

som bruker sin irske setter kun

som jakthund. De får sine pre-

mier i fjellet eller på skogen – når

hunden kan presentere fugl for

eier. Det er LYKKE – prøve eller

jakt. Det er dette vi higer etter

alle sammen, at dressuren skal

sitte- hunden finne fugl – den er

lik for alle. Vi har alle samme mål

– en lykkelig fuglehund som gjør

oss enda lykkeligere. Jeg er ikke

så opptatt med å felle fugl, kan

godt stå med tårevått blikk og se

en stolt sittende rød hund foran

meg. Med ett blikk som sier «Nå

har jeg fortjent sofa kos i kveld»

og DA gjør det ingenting at jakta

kun varer en uke. For resten av ti-

den kan vi gjøre det samme, uten

hagle.

Vi kommer snart inn i en ny

båndtvangsperiode, hvor vi igjen

må finne de alternative måter å

trene på. Og drømme om å få

slippe i fjellet. Finn dere ett dres-

surkurs (man blir aldri utlært, hel-

ler ei for mye sosial), kanskje det

er apporten som skal på plass.

Våren og sommeren er ypperlig

for alt vi ikke rekker ellers i året.

Og bikkja kan ikke bare ligge i

sofaen. Det foregår masse ute i

de forskjellige avdelingene våre

– meld dere på og bli med. Av-

delingene er der for dere med-

lemmer, ferske eller erfarne. Og

alle kan lære av hverandre – her

skal alle være velkomne. Er det

noe man savner så kontakt av-

delingsstyrene, nye tanker og

ideer er alltid velkommen. Det er

på denne måten vi kan gjøre oss

selv, hundene og klubben bedre.

Ønsker dere alle en riktig fin

vår/sommer sammen med dere

firbeinte

Eli Aateigen,

nestleder

Hei alle sammen!

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NISK-sidene sendes

info@nisk.no

Gleder oss

til våren

og

sommer!