Table of Contents Table of Contents
Previous Page  63 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

63

NORSK GORDONSETTERKLUBB

WWW.GORDONSETTER.NO

NORSK GORDONSETTERKLUBB

NGK-REDAKTØR:

Henriette Hanssen, Veslefrikks Vei 13,

8800 Sandnessjøen

Tlf: 97548660

E-post:

henriette.hanssen@gmail.com

Web-redaktør

Trond Bentzen,

NGK’s sekretariat:

Hagesve

7236 Hovin i Gauldal

Kontortid: Man-tirs-ons.

E-post:

post@gprdonsetter.no

NORSK GORDONSETTER KLUB 2013/2014:

Leder:

Sverre R. Andersen

Tlf: 982 65 196

E-post:

serrea@online.no

Nestleder:

Geir Morten Søgård,

Tlf 97676416

E-post:

aaensnorge@gmail.com

Styremedlemmer:

Bjørn Dahl,

Tlf. 90822722

E-post:

bjorn.dahl@ntebb.no

Mona Skanke

Tlf: 47800259

E-post:

moskank@online.no

Mona Himo Aakervik

Tlf: 99038416/99038416

E-post:

mariusaakervik@ntebb.no

Varamedlemmer:

Geir Bentestuen

Tlf: 48 11 54 54

E-post:

geir.bentestuen@felleskjøpet.no

Elin Nesse

Tlf: 95086318

E-post:

elinesse@online.no

Revisor:

Kenneth Bergerud

Vararevisor: Odd Ivar Bjørnli

NORSK GORDONSETTER KLUBS Avlsråd:

Leder /Valpeformidler (munt. henv.)::

Arild Dahl

Tlf: 99367737

E-post:

arildahl@online.no

Medlem/Veterinær:

Martine Lund Ziener

Tlf: 93033310

E-post:

martine@f-d.no

Medlem/Valpeformidler (skrift. henv.):

Nina Hagesæther

Tlf: 99739436

E-post:

nina@sarabakk.no

Medlem:

Pål Anders Wang

Tlf: 41584907

E-post:

palanderswang@gmail.com

Medlem/Valpeformidler (skriftlige og

muntlige henvendelser):

Andreas Gomo Leistad

Tlf: 93096128

E-post:

post@stigalunet.com

Medlem:

Kjell Roger Maliberg

Tlf: 95066705

E-post:

kmalib@broadpark.no

Jaktprøve- og utstillingskritikker sendes:

Marit Bjercke, Hagesv,

7236 Hovin i Gauldal

Til nå i vinter har jeg deltatt to

helger på vinterprøve. Den ene

i et forrykende uvær og likevel

godt med ryper, den andre i strå-

lende vær på supert

føre, men sparsomt

med fugl. Hvorfor er

det slik forskjell fra en

helg til en annen, og er

det bare på slike god-

værsdager de er ute på

telling de som vil frede

rypa og sette den på

rødlista? Man kan all-

tids undre seg.

Hjemme i godstolen

har jeg fulgt med je-

gertvillingene på jakt i

mulighetenes land, et-

ter tidligere å blitt kjent

med dem i et annet na-

turprogram. Her hjem-

me er de flotte utøvere

av sporten vår, og de

sanker jevnlig premier

med sine godt dresserte hunder.

Rypene som blir truffet av en vel-

rettet haglsverm fra jentene har

inntil da hatt et godt og fritt liv. I

kjølvannet av programmet hyles

det i kor om hvor forferdelig det

er å vise avliving av et dyr som

underholdning. Hva er galt med

det som Kristine og Johanne

gjør? Er ikke hylekoret klar over

at kjøttet i kjøttdisken kommer

fra dyr som er vokst opp i binger

og båser, er transportert langt og

trangt, for så å stå i kø for å bli

avlivet? Et annet paradoks er at

de fleste TV-kanalene hver dag

sender underholdningsprogram-

mer der det tas livet av mange

flere mennesker enn dyr!

Så til et tema noen aldri ser ut til

å bli ferdig med. Påstand om at

den og den oppdretteren ulovlig

har paret inn engelsksetterblod

i rasen vår, og at dagens gor-

donsettere ikke er renraset. For

så i neste setning fremsette for-

slag om kontrollert innblanding

av engelsksetter lik den Johan

B. Steen gjorde for en

del generasjoner siden.

Bakgrunnen for forslaget

er en ny påstand om at

gordonsetteren mangler

jaktlyst, viltfinnerevne og

har dårlig helse. Og det

kommer etter et år der

rasen har vunnet NM-lag

vinter og høst, kapret de

tre øverste plassene på

NM skog og gått til topps

i Norsk Derby høsten før.

Målbevisst avlsstrategi

gjennom flere år og sam-

arbeid med vitenskapen

samt noe nytt blod gjen-

nom importer har gitt

gode resultater, og gor-

donsetteren i Norge er

i dag bedre og sunnere

enn noen gang.

I det jeg holder på å avslutte, går

sola i svart og «hele verden» jub­

ler over et fenomen som har vært

der siden The Big Bang. For meg

symboliserer det et nytt godt

svarthoinnår!

BJØRN DAHL

Styrets spalte

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NGK-sidene sendes

henriette.hanssen@gmail.com

Bjørn og Bjøra.

Fra venstre Fuglefjellets Quila, Falk, Frigg, Troja, Storm, Shinko, Isak og Felix Foto: Ellen Næsje