Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 108 Next Page
Page Background

56

Fuglehunden 3/15

WWW.NESK.NO

NESK-REDAKTØR:

Sirikit Lockert

Tlf: 950 52 764 E-mail:

sirikitl@online.no

WEB-REDAKTØR:

Grete H. Sætrang

tlf.: 915 13 889. e-mail:

gretehs@me.com

Til arrangører av jaktprøver

og utstillinger

Prøvekritikker sendes til,

Stein Helge Østerli, Lifjellvn. 352,

3800 Bø i Telemark

Utstillingskritikker sendes til Anne-Grethe

Sætrang, Elgfaret 73A, 1362 Hosle

Klubbens adresse er:

Postboks 17 , 2645 Sør-Fron

Tlf: 988 96 987

Kontaktperson: Dorthe Haugen

E-mail:

post@nesk.no

www.nesk.no

Norsk kto: 1645 05 38977

Swift-adr.: SWIFT DNBANOKKXXX

NESK STYRET 2014-2015:

Leder:

Fredrik Aalerud.

Tlf: 63 88 76 12. Mob: 958 17 164

E-mail:

faalerud@online.no

Nestleder:

Øystein Heggelund Dahl

Mob: 971 98 216

E-mail:

ohd@uniconsult.no

Styremedlemmer:

Dorthe Haugen

Tlf: 975 21 350

E-mail:

jte-haug@online.no

Hans-Christian Axelsen,

Tlf: 67 14 27 01. Mob: 90 85 82 40

E-mail:

axelsen@grant.thornton.no

Stein Martinsen

Mob: 911 82 350

E-mail:

stein.martinsen@hotmail.com

Varamedlem:

Oddmund Sordal

Mob: 913 05 922 E-mail:

oddm-s@online.no

Birgit Ranheim

Mob: 928 83 452

birgit.ranheim@nvh.no

Avlsrådsmedlemmer:

Roy Allan Skaret

tlf.: 950 57 101

e-mail:

postmaster@royalura.com

Helene Lundsør-Johansen (sekretær)

Mob: 922 63 307

E-mail:

avlsradet@nesk.no

Stein Helge Østerli

Tlf: 35 95 33 45. Mob: 907 35 902

E-mail:

leiendom@start.no

Svein Kvåle

Mob: 926 22 225

E-mail:

svein.kvale@netcom.no

Siri Kulberg Sjurseth

Mob: 930 30 156

E-mail:

siri.sjurseth@vetinst.no

Per Brannsten

Tlf: 67 53 27 69

E-mail:

pbrannsten@brannsten.com

Utstillingskoordinator:

Anne-Grethe Sætrang

Elgefaret 73 A, 1362 Hosle

Tlf: 958 51 399 E-mail:

agzrang@online.no

Medlemskontingent NESK

kr. 610

(inkl. Grunnkontingent NKK kr. 160,-),

husstandsmedlem kr. 200.-

Når dette leses er årets vinter-

prøver over, men for ES eiere og

NESK er det allikevel en aktiv pe-

riode. Det arrangeres utstillinger

rundt det ganske land og mange

deltar på forskjellige kurs i regi

av klubben, takket være ildsje-

ler som brenner for sin rase og

klubb.

NESK hadde som vanlig en

stor stand på årets Camp Vill-

mark (tidligere Villmarksmessen)

som ble godt besøkt. En stor takk

til de som bruker en hel helg fra

torsdag til søndag for å promote-

re NESK, når det kunne være

fristende å være andre steder

i det fine vårværet. Hele 30 nye

medlemmer ble vervet der under

helgen.

Medlemstallet i alle raseklub-

ber for stående fuglehunder har

falt de siste år, heldigvis for NESK

er vi lite rammet så langt. En kan

spekulere i årsak, at vi har hatt

en rekke år med synkende små-

viltbestand, og høye priser og til-

gjengelighet på gode jaktterreng

spiller sikkert en rolle for at noen

jegere velger andre hundetyper

for utøvelse av sin jakt. Klubben

har satt i gang flere vervingsmo-

deller som vi håper vil fungere

mot nye ES eiere. Grunnfjellet i

klubben er det vi kan kalle den

vanlige jeger og det er viktig at

vi tar vare på disse. Samtidig

for rekrutteringen er det viktig at

mange viser frem sine flotte og

gode ES på prøver og utstillinger.

Gode resultater der gir interesse

for rasen.

På senvinteren løp det inn mel-

ding om at vår lirype var satt på

den såkalte rødlisten for truede

arter. Den ble satt på den såkalte

NT listen (nær truet) og katalogi-

sert under A2 som betyr at det blir

vurdert at arten har hatt en 15-30

% bestandsnedgang siste 10 år.

Mange jegere stilte seg hode-

rystende til denne vurdering ikke

minst efter at vi i store deler av

landet hadde en markant økning

i rypebestanden i 2014, og det

ble rapportert om uvanlig mange

store kull. En rypebestand er sy-

klisk, den kan fort gå i kjelleren,

men når mange faktorer spiller på

lag har den en fantas-

tisk evne til å komme

hurtig opp igjen.

For de fleste som

jakter med ES er det

ikke antall fugl i sekken

som teller, men sam-

spillet med hunden

og de gode situasjo-

ner gleder mer. Vi kan

allikevel på hver vår

kant gjøre tiltak som har innvirk-

ning på bestanden. All forskning,

hovedsakelig fra utlandet, viser

at predasjon har en stor betyd-

ning for en småviltbestand. For

de som har jaktet noen år kan en

huske tilbake på de meget gode

bestander av rype og skogsfugl

på 80 og 90 tallet når reveskab-

ben herjet som verst. Her kan den

enkelte jeger gjøre noe, og også

henstille til grunneier som leier ut

terrenget og gjøre tiltak for å få

ned predasjonstrykket.

Når dette leses er min tid som

leder i NESK over efter 8 begi-

venhetsrike år med mye klubbar-

beid. Jeg vil benytte anledningen

til å takke alle i de forskjellige sty-

rene for godt samarbeid og ikke

minst takke alle ildsjeler rundt

om i landet som år efter år stil-

ler vederlagsfritt opp for å få alle

våre arrangementer til å fungere

på en flott måte.

Jeg vil samtidig øn-

ske styret og klubben

lykke til videre, det er

nok av oppgaver å ta

fatt i.

Takk for 8 flotte år med NESK

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NESK-sidene sendes

sirikitl@online.no

FREDRIK AALERUD

Foto: Lars Sagberg

NORSK ENGELSKSETTERKLUBB