Table of Contents Table of Contents
Previous Page  53 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

53

NORSK BRETONKLUBB

TROMS

ARNØYA I TROMS

– ET PARADIS FOR

TRENING AV FUGLEHUND

Like sikkert som sola snur og ly-

set vender tilbake etter mørketida

her nord, så møtes en gjeng entu-

siastiske Breton eiere fra Troms

på Arnøya i Nord-Troms den siste

helga i januar hvert år. Denne årli-

ge treningssamlinga er noe vi alle

ser fram til gjennom hele vinteren.

Den markerer starten på en vin-

terprøvesesong som varer langt

ut i april måned.

Arnøya er den største av ni

øyer i Skjervøy kommune i Nord-

Troms, og har fergeforbindelse til

fastlandet. Avstanden fra Tromsø

til Arnøya er ca 24 mil, en kjøretur

på 3,5 timer. Arnøya er kjent for

svært gode forekomster av ryper,

spesielt i vintersesongen. Terren-

gene er lett tilgjengelig og på sine

steder så foregår treningen helt

inn i husveggene. Selv de av oss

som ellers har tilgang på gode

treningsterreng og brukbart med

fugl i umiddelbar nærhet synes

Arnøy er helt unik.

DK gruppa i NBK i Troms står

som arrangør av samlinga, og har

de siste årene hatt tilgang til 30

treningskort som det vanligvis har

vært stor rift om. I år var unntaket

med kun 19 påmeldte. De fleste

deltakerne ankommer på freda-

gen, mens noen få av oss ankom-

mer allerede på tirsdagen, og har

en liten uke foran oss med hund

og ryper.

Spesielt første gangs bretonei-

ere med unghunder har vært

oppfordret til å komme til Arnøya.

Det unike antallet fuglesitua-

sjoner gir en fantastisk mulighet

til å terpe på fuglearbeidet. I år

var det hunder som i løpet av uka

hadde mellom 40-50 fuglearbei-

der. Med så mye ryper i luften er

det er ikke fritt for at det kan

”koke” litt over både for unge-

hunder og litt erfarne hunder - og

eiere. Det er derfor ikke noen

bakdel at man har grunndressu-

ren inne.

I januar måned må man regne

med mye vær, og opp gjennom

årene har vi vært innom det mes-

te. I år var det ingen nedbør, vari-

erende vind og noen gløtt av sol

inni mellom. Snøforholdene var

gode og truger var førstevalget

som fremkomstmiddel.

Deltakerne er innkvartert på

Lauksletta overnatting. Eiere og

drivere Elin, Elisabeth og Jan Jo-

hannessen bidrar til å skape den

aller beste rammen omkring opp-

holdet. Her serveres alle havets

delikatesser, og høydepunktet er

vanligvis fersk skreimølje. For

mange av deltakerne har fisk fått

en helt annen betydning etter

dette oppholdet.

I løpet av helga blir det mange

timer ute, og da er det godt å

komme inn til god mat og drikke

og de gode historiene fra jakt og

jaktprøver, og det er ikke måte på

hvor gode hundene blir når det

drar litt ut over kvelden. Utenfor-

stående vil nok helt sikker si at vi

er en veldig enspora gjeng som

kun har en interesse, og det er

nok mye sant i det. Men likevel en

utrolig trivelig gjeng som trives

veldig godt i breton miljøet.

I løpet av samlinga disponerer

vi 6 ulike terreng og fordeler ekvi-

pasjene på disse. Nytt av året var

at vi gjennomførte samlingen

som et fjellkurs ”Føring av hund i

fjellet” med godkjenning og støtte

fra Studieforbundet Natur og Mil-

jø. På hvert av partiene har vi all-

tid en erfaren instruktør som hjel-

Arnøya har flotte og oversiktlige terreng som er lett tilgjengelig

jegere og hundeiere – med noe

attåt. Søndag var det dessverre

flere eiere som måtte melde frafall

av forskjellige årsaker, men hu-

møret til de resterende var fort-

satt på topp, likedan var været.

Siden det var litt mindre folk, ble

det delt inn i to grupper den

dagen, men fortsatt ble det mas-

se slipptid på hver hund. Det ble

også arrangert en høyst uhøyti-

delig apportkonkurranse, der Te-

quila til Andreas Jørgensen gikk

av med seieren i voksenklassen. I

unghundklassen gikk «dessver-

re» Vorsteh’n til Tommy Aune av

med seieren. Dette til ettertanke

for de andre unghundeierne som

antageligvis dro hjem for å trene

apport med sine hunder.

Alt i alt en kjempeflott og lære-

rik helg for alle involverte!

Hundene venter pent på at kaffe­

pausen skal avsluttes.

Nordlyset kan være fantastisk i januar ( Foto: Monica Tallhaug 2014)