Table of Contents Table of Contents
Previous Page  52 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 108 Next Page
Page Background

52

Fuglehunden 3/15

Nytt fra distriktene

NORD - TRØNDELAG

TRENINGSSAMLING

I FLOTTE OMGIVELSER

Norsk Breton Klubb avd.

Nord-Trøndelag arrangerte tre-

ningssamling på Lifjell 14. – 15.

februar. Rekordstort oppmøte

og flott vær førte til en kjempe-

helg for hunder og eiere.

TEKST OG FOTO:

ANDERS VINJE

Den årlige samlingen for bretonei-

ere i Nord-Trøndelag foregår på

Lifjell i Lierne. Målet med samlin-

gen er trening til jaktprøver i fugle-

rikt terreng. Jaktprøve er, som

navnet tilsier, en prøve av hun-

dens jaktlige egenskaper. To og to

hunder slippes samtidig i typiske

fugleterreng. En dommer følger

med på hvordan hunden utnytter

vind og terreng i søket og hvordan

den samarbeider med fører. For å

få oppnå premiering må hunden

selvstendig finne fugl, ta stand og

forholde seg rolig når fuglen tar til

vingene. Kravet til ro i oppflukt er

ikke like strengt for unge hunder

som for voksne. Det er tre premi-

eringsgrader. For å få beste pre-

miering må hunden også vise reis.

For unghunder (under 2 år) gis det

rom for atskillig feiling. Der er det

først og fremst talentet som be-

dømmes. For voksne hunder stil-

les det langt strengere krav til søk,

fuglearbeid og – ikke minst – ro i

oppflukt.

REKORDHØYT OPPMØTE

Årets treningssamling fikk rekord-

høyt oppmøte med 18 hunder og

en hel gjeng med ivrige eiere på-

meldt. I år var det med to utrolige

rare «bretoner»: en lignet veldig

på en vorsteh og den andre var

forvekslende lik en husky. Begge

eierne er imidlertid unnskyldt, da

den ene har breton fra før og den

andre var med for å se hvordan

rasen er.

Skjelbredtunet ble, som tidlige-

re år, valgt som innkvarterings-

sted. Selve treningen ble avholdt

et kvarters kjøretur unna: Midt

oppå strålende vakre Lifjell, der til

og med værgudene spilte med –

med strålende solskinn og lite

vind det meste av helgen.

TRE GRUPPER

Med så mange hunder og delta-

gere ble det delt opp i tre grupper

på lørdag. Siden det i år var med

mange unghunder, var dette et

strategisk godt valg, slik at alle

fikk masse slipptid på sine hun-

der. Terrenget var lettgått og ry-

pene fantes i stort antall, så hun-

dene fikk virkelig prøvd seg med

lange flotte slag og gode søk. Litt

synd at rypene var så lette på vin-

gene, men slik er det ofte på

denwne årstiden. I lunsjen samlet

alle gruppene seg for å fore både

seg selv og hundene, samt kose

seg i solveggen ved en liten hytte

inne på fjellet.

UNGHUNDENE VÅKNET

Siden det var så mange ryper å

oppdrive, fikk trenere og eiere se

flere tilfeller av unghunder som

våknet i helgen. Når man sier en

unghund våkner, betyr det at jakt-

lysten i fuglehunden våkner. Hun-

der som tidligere har sprunget

vilkårlig på let etter noe i fjellet,

finner plutselig ut at det er fugl de

skal finne for eierne sine. Under-

tegnede sin unghund var blant en

av unghundene som våknet den-

ne helgen. Jeg kan skrive under

på at det er svært morsomt å se

at hunden går fra vimsete ukon-

sentrerte søk, til plutselig å skjøn-

ne hva hele greia går ut på.

De eldre hundene fikk også fin-

pusset på teknikken i helgen, noe

som var svært verdifullt for både

hunder og eiere.

DET FLOTTE VÆRET

FORTSATTE

Om kvelden var det samling til

mat og selvfølgelig, som seg hør

og bør, jaktskrøner og historier fra

Distriktskontakt Andreas Jørgensen passer hunder mens de andre følger

med på hund i stand nede i lia.

Tinderypens Best Aylo i fin fart og stil på Lifjell.