Table of Contents Table of Contents
Previous Page  51 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

51

NORSK BRETONKLUBB

Helga 6.- 8. februar var klubbens tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer samla til den tradisjonelle årsmøtehelga

i Stjørdal. Vi har i mange år forsøkt å arrangere årsmøtet annet hvert år henholdsvis i tilknytning til Gardermoen eller

Værnes (Stjørdal/Trondheim). I år var det egentlig Gardermoen sin tur, men det viste seg umulig på grunn av et nasjonalt

idrettsarrangement samme helg.

Uværet Ole kom også på besøk

til Norge denne helga, noe som

skapte forsinkelser, forviklinger

og enkelte forfall på grunn av inn-

stilte flyavganger. Så det var et

lett redusert tillitspersons-appa-

rat som møtte medlemmene den-

ne helga.

Fredagskvelden, lørdags- og

søndagsformiddag ble det hold

interne møter i styret, avlsrådet

og datagruppa. Lørdag etter lunsj

var det åpent medlemsmøte. Sty-

ret orienterte her om det arbeidet

som er starta opp i forbindelse

med ny avlsplan, prosjektet

Kunnskapsgrunnlaget for ny avl-

splan (se egen artikkel om dette)

og inviterte til diskusjon og inn-

spill rundt dette. (Se egen artikkel

om dette og eget område på

www.breton.no

.)

Årsmøtet starta presis og som i

fjor var det Asbjørn Johnsen som

leda forsamlinga gjennom saks-

lista. Innledningsvis ble det holdt

1 minutts stillhet til minne om

gullmerkeinnehaver Ivar Sørlie

som nylig gikk bort. Flere av de

innmeldte sakene var enten truk-

ket i forkant av årsmøtet eller ble

trukket under møtet, slik at møtet

kunne avsluttes i god tid før fest-

middagen. I år var det noen færre

fullmaktsstemmer enn det har

vært de siste årene, men likevel

god representasjon fra ulike ste-

der i landet. Fullstendig referat

finnes på

www.breton.no

.

Distriktskontakt Baard Birke-

land var kveldens toastmaster og

underholdt

middagsgjestene

mellom spising og andre aktivite-

ter. Leder Hege Meldal takket av

styremedlemmene Geir Håvard

Ingdal og Morten Løken som gikk

ut av styret. Også i år var Agno

Røer til stede. I år runder hun 100

år og er hun en særdeles sprek

gullmerkeinnehaver som har med

seg bretonens og klubbens histo-

rie i Norge på en enestående

måte. Vinnerne av årets hunder

fikk sine utmerkelser og gratula-

sjoner for fremragende prestasjo-

ner.

I år var det klassisk loddsalg i

stedet for auksjon. Vi hadde fått

premier fra flere, blant annet

fôrpremier fra vår hovedsponsor

Eukanuba og hjortejakt fra Geir

Håvard Ingdal. Vi takker alle som

bidro med premier. Etter at mid-

dagstaffelet ble avslutta, var det

tid for hundeprat og annen prat

med nye og gamle bretonentusi-

aster utover kvelden og natta.

Som vanlig hyggelige stunder i

trivelige lag.

Årsmøtet 2016 vil bli arrangert i

nærheten av Gardermoen. For å

unngå i havne i samme situasjon

som i år med fulle hotellsenger,

har styret allerede nå gjort de

nødvendige henvendelsene til

aktuelle overnattingssteder.

HELGE MELDAL

Årsmøtet 2014

Det nye styret: (f.v) Hege Tidemann, Hege Meldal (leder), Martin Haugestad, Jan Åge Harjo, Olaf Hafstad, Kenneth

Sveen og Solfrid Lægdheim. Foran, Arne Abel-Lunde.

Klubbens grand old lady, Agno

Røer, runder 100 vitale år i år.

Vinnerne av årets hunder fikk sine

utmerkelser. Her overrekker Geir

Håvar Ingdahl prisen for årets ut­

stillingshund, NORDV-14 SEV – 14

Vanity Pauline, til Hallgeir Bergh.