Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 108 Next Page
Page Background

50

Fuglehunden 3/15

Østsida Grunneierlag stilte til

disposisjon flotte fjellterreng i

områdene Grønnfjellet, Folldalen,

Graftåskjølen, Bjørgåsen,

Killingdal og Rundhøgda. Med

tre parti ute hver dag så var det

godt med terreng å benytte.

Strålende sol alle dager, og til

tider en frisk vind. Litt lite snø,

men de 5 cm som la seg oppå

skaren tidligere uka gjorde det

lettløpt og skånsomt for hundene

og meget fremkommelig for oss

med ski.

Vi sendte ut to blanda-parti og

ett rent AK-parti på fredag. Det

var godt mulig å samarbeide med

rypene, og hele 8 ekvipasjer kom

ned for å hente sine vel fortjente

premier. Spesielt hyggelig å gi ut

1. UK til Nina Kjelsberg med IS

Lux og Ingvar Rødsjø med ES Hi-

Tex, samt 1. AK til Kai Ivan Ster-

ten med GS Orry og John Larsen

med GS Benn! Dommerne Jarle

Martin Gundersen, Per Arne

Kjelsberg og Steinar Dahl ledet

partiene godt og gjorde gode

vurderinger i situasjonene med

fugl.

På lørdag sendte vi ut 19

VK-ekvipasjer til Folldalen og

Graftåskjølen. Noen trekninger

gjorde at også de på venteliste

fikk starte. Rapportene gjennom

dagen gikk på at det var fugl i ter-

renget, både ferske spor på bak-

ken og ryper i lufta. Vær og føre

som dagen før, og vinden hadde

løyet noe. VK-dommerne Odd

Joar Oksås og Geir Henning

Strøm administrerte dagen godt,

alle hundene fikk godt med slipp-

tid og de fleste hadde sjanse på

fugl. De to fikk også gode tilbake-

meldinger på dømmingen og si-

tuasjonsvurderingene. Kun to

ekvipasjer ble belønnet med pre-

mie, 1. VK til Ronny Winther med

IS ”US” Trym, og 2. VK til Lars

Olav Sagberg og ES Mac. Lars

var meget fornøyd med stang –

inn lørdag, dagen før var det

stang – ut.

Blandapartiet som gikk på

Grønnfjellet fikk flest jaktbare si-

tuasjoner på lørdag. Sent på et-

termiddagen kom dommer Hå-

vard Rudi ned med en strålende

fornøyd Wenche Porsanger som

hadde ført GS App til 1. UK. Yt-

terligere to AK-ekvipasjer kunne

hente sine vel fortjente 2. premi-

er. Det ble rapportert om fugl i

mange slipp og med muligheter

for de aller fleste. Ikke fullt så for-

nøyd var de som gikk på Bjørgå-

sen og Killingdalen sammen med

Birger Stene. Her var det ikke

mange som fant fugl å jobbe

med. Av den grunn valgte vi bort

dette terrenget på søndag.

Søndagen møtte oss med det

samme flotte været og føre! Igjen

var det mest stabilt godt med fugl

på Grønnfjellet. Lars Olav Sag-

berg utnyttet dagen og terrenget

godt, og delte ut to 2. UK og to 2.

AK. Også i Folldalen / Graftåskjø-

len ble godt arbeid belønnet med

premie: Gratulerer til Terje Stok-

kebekk som førte ES Ronja til 1.

AK. Håvard Rudi dømte dette

partiet.

Med Gunnar Handberg som

kjentmann på Rundhøgda og

Odd Joar Oksås som dommer

ble partiet gitt flere gode mulig-

heter på ryper som stort sett satt

i skogbeltet. Dessverre ingen

som innfridde og som kunne inn-

kassere premier der.

Prøveledelsen takker så mye til

vår hovedsponsor Eukanuba, og

til dommerne som gjorde solid

jobb. De fikk som takk hvert sitt

par med hjemmestrikkede rype-

votter, strikket av Gunn Jenssen.

Hjertelig takk til grunneierlaget

som lar oss benytte de fantastis-

ke terrengene! Takk også delta-

gerne som bidro til trivelige dager

i flott natur! Gratulerer til de 18

ekvipasjene som tilfreds kunne ta

med sine vel fortjente premier.

Fullstendig premieoversikt finnes

breton.no

.

Vi ønsker velkommen tilbake

neste år! Vi satser på å tilby de

samme flotte terrengene, men

jobber med å tilby et annet ho-

vedkvarter og en mer sosial ram-

me. Dette ut fra tilbakemeldinger

på at deltagerne ønsker et rimeli-

gere alternativ.

GEIR BAKKHAUG,

prøveleder

Prøvedeltakerne fikk oppleve fjellområdene i Ålen fra sin aller beste side.

VK vinner Ronny Winther med ”US” Trym, 2. premievinner VK Lars Olav

Sagberg med Mac. Dommere Odd Joar Oksås og Geir Henning Strøm.

NBKs vinterprøve i Ålen

Vi var utrolig heldig med

timinga for årets prøve!

Helga 13. – 15. mars

viste fjellområdene i Ålen

seg fra sin aller

beste side!

Som tidligere hadde vi

Killingdal Fjellstue som

base for prøven.