Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 108 Next Page
Page Background

46

Fuglehunden 3/15

VETERINÆRENS

SPALTE

Utdannet Szent Istvan

University, Budapest,

Ungarn.

Fra: Fredrikstad

Jobber: Fredrikstad Dyre-

hospital

MORTEN NOSSEN

Veterinær

PROLAPS HOS HUND

På generelt grunnlag deler vi pro-

laps hos hund inn i to hovedgrup-

per. Det er viktig å huske på at

symptomer fra rygg, det være seg

enten lammelser, smerter, nedsatt

førlighet eller annet kan komme av

mange andre årsaker enn prolaps.

De to grupperingene for prolaps er

beskrevet under.

HANSEN TYPE I

Mest vanlig i chondrodystrofe ra-

ser, (hunder med korte bein) som

for eksempel dachs og Basset. Ved

Hansen type I, gjennomgår kjernen

av mellomvirvelskivene det som

kalles chondroid degenerasjon.

Noen raser er genetisk disponert

for denne typen skiveprolaps og

forandringer som forkalkning/mi-

neralisering av kjernematerialet er

ofte tilstede i flere mellomvirvel-

skiver før hunden er gammel. Den

unormale mellomvirvelskiven kan

bule inn til ryggmargskanalen og

sakte trykke på ryggmargen, hvilket

gir ett kronisk forløp. Selv om dette

ofte er en kronisk prosess, ser man

noen ganger at den ytterste delen

av mellomvirvelskiven revner, slik

at det degenerere kjernematerialet

trykker mot ryggmargen og gir en

akutt forverring av symptomene.

Type I, er vanligst i små chon-

drodystrofe hunder, men kan fore-

komme i alle raser. Forekommer

vanligvis i unge og middelaldrende

hunder. Symptomene er ofte akutte

(grunnet akutt utposning av kjer-

nemateriale, som gir trykk mot

ryggmargen). Grad av lammelse,

ustøhet eller svakhet kommer an på

hvor i ryggmargen kompresjonen

er. Det vanligste er mellom tredje

thoracalvirvel (T3) og tredje len-

devirvel (L3). Hunder med prolaps

i dette området presenterer gjerne

med:

- Lammelse eller svakhet i bakbein

- Sjangling og ustøhet i bakbein

- Smerter

- Nedsatt plasseringsrefleks i bak-

bein

- hyperrefleksi av patellarefleksen

(dette testes av veterinær)

Avhengig av hvor mye av rygg-

marg som er komprimert og loka-

lisasjon så kan pasientene både slite

med å urinere og å få ut avføring.

Ikke alle symptomene beskrevet

over er tilstede hver gang, og det

kan være andre symptomer i tillegg

avhengig av lokalisasjon og alvor-

lighetsgrad.

HANSEN TYPE II

Type II er vanligere hos eldre indi-

vider og sees gjerne i de større ra-

sene som Schæfer, Grand Danois,

Settere med flere. Ved Hansen Type

II foregår det en fibroid degene-

rasjon av kjernematerialet og vi-

dere en utposning av den ytterste

delen av mellomvirvelskiven inn

til ryggmargen. Det vil ikke være

noen ruptur av den ytterste delen

av mellomvirvelskiven slik som ved

type I. Over tid vil kjernematerialet

i mellomvirvelskiven bli erstattet

av arrvev. Samtidig med dette fore-

kommer det overvekst (hypertrofi)

av den ytterste delen av mellomski-

vevirvelen som gir en stadig kraf-

tigere kompresjon av ryggmargen.

Mineralisering av diskmateriale er

sjeldent i denne typen prolaps

I motsetning til ved type I er de

kliniske tegnene ofte mildere og

kroniske. Det er vanlig at hundene

viser tegn i aktivitet, da foregår det

en dynamisk kompresjon av rygg-

margen. For eksempel ved hopping

inn og ut av bil eller opp og ned fra

sofa. En del tenderer til å bli gradvis

verre, men noen presenterer med

akutte symptomer. Vanlige symp-

tomer inkluderer

- Piping og knurring (uprovosert

eller når håndtert)

- Motvilje mot å hoppe, gå eller

løpe, typisk hoppe inn/ut av bil

- Lav hodeføring, krummet rygg/

nakke

- Motvilje mot å bevege nakke/

hode

- Hvileløshet og pesing.

- Skjelving/risting eventuelt andre

symptomer på smerte

Skiveprolaps kan som mange sikkert er klar over ramme hunder. De kliniske tegnene kan

variere i stor grad fra kun lett smertepåvirkning og stivhet, til total lammelse av beina. Dette er

avhengig av type prolaps og alvorlighetsgrad.

Figur viser normal intervertebraldisk til venstre. Høyre side viser prolaps av diskmaterialet og kompresjon av en nerve.