Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

43

ST. HUBERTUS VM 2014

ST. HUBERTUS VM-2014

I TOSCANA

St.Hubertus er en prøveform der jegeren i første omgang skal bedømmes. Han skal vise fram sin hund og vise at han kjenner til

reglementet for jaktetikk, hans våpenbruk, han skal behandle våpenet sitt på en trygg måte, og han skal felle viltet på en riktig

avstand. Han skal jobbe godt sammen med sin hund, som skal vise dressur og naturlige egenskaper, viltfinnerevne.

TEKST:

KJELL DUEDAHL

FOTO:

RANDI SCHULZE

R

eglementet gir dom-

merne 100 poeng å

dele ut slik: 50 po-

eng kan maksimalt

gis til jegeren, 30

poeng går til en ut-

merket hund. Resterende 20 poeng

gis hvis det felles to stykker vilt, med

et skudd på hvert vilt, som hunden

apporterer korrekt. Bruker jegeren

to skudd på et vilt blir poengene 5.

Ved bom -10. Det skal bare felles to

stykker vilt. Viltet er som regel rapp-

høns eller fasan. Tiden hver jeger får

til sitt slipp er 20 minutter.

I årets VM-St.Hubertus i Itaia.

var det påmeldt til St.Hubertus Ca

50 jegere. Disse ble fordelt på tre

partier herrer og to partier kvinner.

Jeg ble utnevnt til hoveddommer

til et av partiene, herrer. Min med-

dommer var Henrik Standerskjøld

fra Finland, og vi hadde en meget

flott dag sammen med en hyggelig

italiensk terrengleder fra området.

Vi reiste opp i fjellene til ca 800 m.

høyde før vi startet.Det var meget

godt med ville fasaner og rapphøns

og et terreng som passet godt til de

nordiske deltakere.

På vårt parti hadde vi den jege-

ren som skulle bli verdensmester

i St. Hubertus, herrer. Amir Saidi-

sand fra Sverige. Han startet med

en yngre irsksetter. En ekvipasje

som jaktet meget godt sammen fra

første minutt. Den unge hunden

dekket det anviste terrenget meget

godt, og den oppnådde raskt stand.

Amir plaserte seg perfekt i forhold

til vind og terreng og fellte sin før-

ste fugl helt perfekt, og hunden ap-

portete raskt og korrekt. Litt senere

i slippet gjentok det samme seg, og

vi dommerne var enig om at dette

var bortimot perfekt og han fikk 95

poeng av 100. Det var fire jegere til

på mitt parti som fikk felt fugl. Nr.

2 ble spanjolen Miguel Fornell med

85 poeng. Han jaktet også godt og

hadde en utmerket breton, men

han misset på en fugl og ble derfor

satt etter Amir. Nr. 3 ble portugisis-

ke Lorenzo Afonso med 61 poeng

og den fjerde som felte en fugl etter

mange sjanser på fugl ble Miroslav

Kalik fra Tsjekkia med 53 poeng.

De andre deltakerne på mitt parti

hadde alle sjanser, men de maktet

ikke skyte sin fugl og fikk derfor la-

vere poengsummer. Den laveste var

en italiener med kun15 poeng etter

så dårlig arbeid både av hund og je-

ger, at terrenglederen sa til meg at

selv om jeg er italiener skal denne

jegere ha 0 og hunden 0. Men vi var

ikke fullt så harde og det ble 15

poeng til slutt.

Etter at alle partiene var kom-

met inn, viste det seg at det var to

fra Norden som skulle til finalen,

sammen med en italiener. Vinner-

ne av de tre partiene var: Fabrizio

Maccioli, Italia med 97 poeng,Ro-

bert Brenden ;Norge med 64 poeng

og Amir Saidsand fra Sverige med

95 poeng.Disse tre skulle gå til en

finale som varer i 10 minutter for

hver ekvipasje.

I en finale stiller alle likt uavhen-

gig av hvilken poengsum de har

oppnådd før på dagen, så alle dis-

se tre kunne bli verdensmester.Det

ble en spansk dommer som skulle

dømme finalen da han ikke hadde

noen deltaker fra sitt land. Det ble

ikke felt fugl i finale slippene, men

som den spanske dommer sa så

hadde Amir hund dekket terren-

get best og han ble derfor utropt til

vinner og verdensmester med gull,

sølvet gikk til den italienske ekvipa-

sjen og bronsen til den norske..

I lagkonkurransen hadde Spania

to jegere som begge hadde andre-

plasser og ble verdensmester som

lag, men på sølvplass kom Norge

ved Brendens 1. plass og Sjurseths

6. plass, bronsen gikk til Tsjekkia

med en 3. og en 4. plass. Norge

hadde høyest poengsum på beste-

mann. Lagkonkurransen avgjøres

ved plassiffer fra partiene.

Damene hadde to partier med

disse partivinnerne: Mirella Cecco-

ni, Italia 75 poeng, Moili Simons

Sveitz med 62 poeng. I finalen ble

den italienske damen best og ble

individuell verdensmester.

I lagkonkurransen ble også Italia

best med en 1. og en 2. plass.

Norge kunne ikke stille lag i årets

St.Hubertus damer, men Randi

Schulze stillte opp og fikk 43 poeng

for sitt slipp.

Hermed oppfordres alle dame­

jegere til å stille i St.Hubertus. Husk

at vi har hatt en verdensmester i

Nina Smitsrød med hele 99 poeng,

som den tsjekkiske dommer No-

votny ynder å fortelle om!

Vinner ble svenske Amir