Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 108 Next Page
Page Background

36

Fuglehunden 3/15

NYTT FRA

FKF

FUGLEHUNDKLUBBENES

FORBUND

www.f-k-f.org

Fartvegen 270, 2324 Vang

Sekretær: Ellen B. Dobloug

Tlf.: 62 59 67 44

Mobil: 413 25 189

E-post:

ellenbd@online.no

Salgsartikler selges kun til

klubber.

Ved bestilling (husk å oppgi klubb) er

det minimum 1 ukes behandlingstid

i FKF.

Driftskonto: 1594.12.71828

STYRENDE ORGANER OG UTVALG

2014/2015

Formann

:

Kjell Enberget, Gruveveien 14,

3614 Kongsberg

Mobil: 976 03 072

E-post:

kjell.enberget@ebnett.no

Nestleder:

Nils B. Skaar, Bragesvei 12a,

7602 Levanger

Mobil: 977 19 495

E-post:

nilsbs@online.no

Styremedlemmer:

Trine Melheim, Marienlystgata 20a,

3045 Drammen.

Mobil: M: 90413 221

E-post:

trin-me@online.no

Hans Einar Enoksen, Fjæreveien 24,

8050 Tverlandet

Mobil: 924 04 764

E-post:

henoksen@hotmail.com

Robert Brenden, Pb 484, 6852

Sogndal,

Mobil: 909 62 909

E-post:

robert@sognexpressen.no

Varamedlemmer:

Anders Jan Lunde, Lekvenvegen 21,

5209 Os

Mobil: 951 29 290

E-post:

anders.j.lunde@gmail.com

Rune Frankmoen

Tåsåsvn. 439, 2320 Furnes

Mobil: 481 05 588

E-post:

rune-fr@online.no

Sekretær:

Ellen Bakke Dobloug, Fartvegen 270,

2324 Vang

Tlf. 62 59 67 44. Mobil: 413 25 189

E-post:

ellenbd@online.no

Revisor:

Geir Fløymo

Valgkomité:

Cato M. Jonassen, Herkulesvegen 10,

2165 Hvam

Tlf.: 63 90 87 35,

Mobil: 913 85 989

E-post:

c-ma-jo@online.no

Geir Heggertveit

Sundts veg 48, 5221 Nesttun

Mobil: 92036024

E-post:

geir.heggertveit@gmail.com

Petter Elvestad, Lysthusbråten 36,

1383 Asker

Mobil: 482 46 400

E-post:

pelves@broadpark.no

Av og til er det spennende å prøve nye linjer. Da vi fikk muligheten til å kunne få en tispevalp

etter Heegaards Lill og Klækkenhavnas Next to Noone, klinket vi til. Sammen med to andre

valper som også skulle til Norge, hentet vi valpene i Fredrikshavn onsdag 4. februar 2015.

Valpene var da ca 12 uker.

TEKST:

ANNE CATHRINE FRØSTRUP

OG

JON IVAR SØHUS

R

abiesvaksinen hadde de

fått 21 dager i forkant, og

revens bendelorm-tablet-

ten ble også forskriftsmes-

sig gitt, chip, helsepass, alt på plass.

TOLLKLARERING

Fergeturen prikkfri, og så var det

bare innom Larvik tollsted for å

klarere importen.

Her startet vanskelighetene. Val-

pene ble nemlig rabiesvaksinert

som åtte uker gamle, noe som i

henhold til EU-reglene ikke lenger

aksepteres. De må være minst 12

uker før vaksinasjonen!

Valpene kunne derved ikke tas

inn i Norge og vi fikk tre alterna-

tiver; retur til Danmark umiddel-

bart, ny vaksinasjon i Norge med

påfølgende 21 dagers karantene

eller avlivning.

KARANTENE

Enden på visa var at vi fikk kontakt

med Airpet Hundehotell ved Gar-

dermoen. De kunne hente valpene

og sørge for vaksinasjon, veteri-

nærkontroller og karantene.

Trøsten i det hele var at det var

tre valper som skulle sammen i ka-

rantene. Det betydde at de ikke ville

bli alene, og selv om det likevel ville

bli mindre menneskekontakt enn

hjemme, så var det søte og hyggeli-

ge personer der som ville bruke tid

på de tre.

BESØK

Å besøke en hund i karantene er

ikke bare å stikke innom. Det var

overtrekksdress, skoovertrekk og

plasthansker og noe betaling. Så ble

vi sluppet inn i et eget besøksrom.

Da skulle vi få være sammen i

Å importere valp fra Danmark – verken

– HUSK Å SJEKKE

Fire måneder, og stram, stilfull stand.