Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

27

Årets Sør-Norsk Unghundmesterskap ble arrangert for 9. gang.

TEKST:

MARIANNE SAGSTAD

. FOTO:

TROND TVEDT

D

a det er et høy-

statusløp kreves

minimum

21

hunder på start-

streken. Gleden

var derfor stor

da det ble ny deltakerrekord med

37 påmeldte hunder

Det stilte 36 hunder til start om

den gjeve tittelen.

Alt lå til rette for en fantastisk

kvalifisering med strålende vær og

godt med ryper i terrengene.

Mange hunder vartet opp med

flotte fuglearbeid i kvalifiseringen,

så listen lå høyt for deltakelse i fina-

len søndagen.

Dommerne som dømte kvalifi-

seringen kunne berette om særde-

les høy klasse på de som startet.

I finalen var det følgende raser

representert:

ES 8

P 4

IS 3

GS 2

SV 1

Når finalen gikk av stabelen var væ-

ret en utfordring, med sterk vind

og snøføyke på fjellet. Etter gjen-

nomgang av sikkerhet startet fina-

len i terrenget Fillestølen / Nystuen.

Kvaliteten på finaledeltakere var

meget høy, men været bidro til van-

skelige forhold hva samarbeid rype

/ hund angår.

Til slutt var det en hund som

mestret forholdene og vant med et

fantastisk fuglearbeid.

Gratulerer til : ES Sørelva’s Grace

Kelly eier / fører Ann Kristin Gra-

nung

Dommere i årets finale var

Anders E. Hetlevik og Kjell Enber-

get.

Finalepartiet før start

Finaledommerne

Anders E. Hetlevik og

Kjell Enberget