Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 108 Next Page
Page Background

24

Fuglehunden 3/15

enkelt å bruke tamfugl til å drille

inn denne dressuren.

Ingvar bruker jakta til dressurter-

ping.

- Jeg får inn respekt og samarbeid

ved hjelp av jakt, og ikke minst, jeg

tør å la hundene feile. Da kan jeg

gripe inn med rett «timing».

LANGSIKTIG DRESSUR

«Shortcuts», metoder som skal gi

raske resultater, fungerer ikke i det

lange løp. Man skal gripe inn i rik-

tig situasjon, og bygge stein på stein.

Dressur er et langsiktig arbeid.

Det blir en form for hjernevask.

Man bygger på de iboende egenska-

pene og bruker den tida som trengs

for at dressuren skal sitte.

Det ligger mange turer ute i ter-

renget for å komme opp på dine

hunders nivå?

Ja, jeg er ikke værsjuk, akkurat.

Jeg bruker alle muligheter og an-

ledninger til å komme meg ut med

hundene. Det må jeg, ettersom jeg

har en krevende jobb.

Prioritering av hund kommer

før prioritering av en selv! Det er

et ufravikelig prinsipp i familien

Rødsjø.

Hvile etter konkurranser og

lange dager ute. Gi hundene riktig

energi for å sikre at de har over-

skuddet som trengs. Full fokus på

oppfølging, og sikre at de får ro un-

der harde konkurransedager. Even-

tuelle festligheter for oss mennesker

kommer i siste rekke.

KARTLEGGING AV HUND

Kartlegging av egne hunder er en

side av saken for å lykkes. En annen

viktig måte å skaffe seg kunnskap

på, er kartlegging av andres hunder.

- Det gjør jeg alltid når jeg døm-

mer. Stikkord er intensitet og kon-

tinuitet. Jaktlyst er slett ikke bare

intens løping og høy fart, men

kontinuitet i å bruke nesen opp

mot vind og terreng. Hvis hunden

stadig bruker terrenget på nytt eller

bruker mye tid med nesen i lyngen,

blir den ineffektiv.

Kan eieren gjøre noe med dette?

- Ja, man kan påvirke hundens

søk ved å stoppe unødvendig ro-

ting. Få hundene videre ut i søk. For

unge, uerfarne hunder, bruk først

og fremst motvind slik at de får an-

ledning til å jobbe med høyt hode

opp mot vinden.

Prioriterer du ikke dette under tre-

ning, risikerer du at makker under

konkurranser får et forsprang, sier

Ingvar.

- Du må jobbe for at din hund

ligger foran og «utenpå» makker i

riktig marsjretning.

Taper en ni år gammel hund fart

mot unge, spreke konkurrenter?

- For Trøkks del er det klart han

mangler den farten som de yngre

har. Likevel kan han ligge foran

konkurrentene i terrenget på grunn

av erfaring. Han velger de rette tra-

seene og er en dyktig vindbruker.

Det er ikke farten som finner fugl,

men søksopplegg og reviering.

I FUGLESITUASJONER

Et av hundens aller viktigste in-

stinkter, er evnen til å ta stand. Til

tross for at dette er det mest na-

turlige en hund gjør, opplever vi

mennesker som ter seg som om et

under har skjedd når hunden har

tatt stand.

- Vi mennesker må oppføre oss

så naturlig og dagligdags sommulig

når hunden står. Hunden må ikke

lure på hva i all verden er det du

driver på med. Den må ikke komme

i en situasjon hvor den ikke kjenner

deg igjen. Tren på å ha så normal

atferd som mulig under stand og

fuglearbeid.

Trøkk har vært i kjempemodus

hele vinteren, forteller Ingvar. Han

har nok også følt at eieren har vært

svært godt fornøyd med ham gjen-

nom hele sesongen.

- Når vi er fornøyde med innsat-

sen, merker hundene det. De ønsker

å gjøre det beste for oss, og de like å

være fornøyd med seg selv.

Å være fornøyd med egen innsats,

handler ikke om menneskeliggjø-

ring, selv om vi først og fremst bru-

ker begrepet om oss mennesker.

- Det er et begrep som gjelder for

begge «raser». Både mennesker og

hunder vokser på ros og bekreftelse

på riktig atferd. Det er et ufravikelig

prinsipp under all opplæring. Mye

og riktig ros i riktige situasjoner, gir

en bekreftelse fra eier på at hunden

har gjort jobben godt. Den bekref-

telsen elsker den å få!

Båndtvangen kan brukes til ro og hvile

for aktive fuglehunder.

Anna og Trøkk er gode venner.

Familieturer i fjellet

med barn, barne-

barn og hunder er

viktig for familien.

Her er tre av barne-

barna med morfar

på tur.

Hytar

'

n

Spruter vann på hunden når den bjeffer

Oppvarmet

vannskål

Holder vannet isfritt!

24 volt

Inngangsluke

Tett, lydløs og slipper inn lys.

4 standard størrelser. Kan skreddersys.

Varmeelement

24 volt – godkjent

for bruk i hunde-

hus.

Mobil: 97 66 23 50

• Fax: 63 85 83 43 • Tlf. 63 85 01 97

E-post:

willkri@online.no

• Internett:

www.kkimport.no

KK Import

Vestliveien 3, 1960 Løken

VI HAR OGSÅ:

Rimelige hundegårds-

elementer

Golvvarme

Hundehus