Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

23

I

ngvar Rødsjø har aldri lagt

skjul på at denne tittelen

var viktig for ham.

- Jeg har vært på Andøya

i 23 år og deltatt i rundt 15

finaler. Det har vært nære

på noen ganger, men ikke stang inn

før nå, sier han fornøyd.

En ekstra stor og varm opp­

levelse på toppen av utmerkelsen

var innsatsen til Trøkk gjennom

tre dager. Han var beste hund både

i kvalifisering og semifinale før

han satte et solid utropstegn i finalen.

I år følte nok deltakerne at konkur-

ransen ble rettferdig på grunn av

Andøyas gode fuglebestand.

- Jeg hørte det var godt med fugl

i alle terreng, og da blir det færre

tilfeldigheter, sier Ingvar Rødsjø.

EN GOD FØLELSE

Ingvar og Tove Rødsjø reiste til

Andøya med god tro på Trøkk.

På spørsmål om hvorfor akkurat

Trøkk var favoritten, mener han

at Limingruets Troll og Berkjestø-

len’s Lara på det tidspunktet måtte

oppfattes som to outsidere. To gode

outsidere riktignok, men ikke helt

på Trøkks stabile nivå.

- Troll fikk en skade i vinter, og

den har plaget ham gjennom hele

sesongen. Lara er en hund som

alltid er på, men hun er ikke «ban-

kers», slik som Trøkk.

Hvilke egenskaper har en vinner-

hund?

- Konsentrasjon, effektiv i søk,

arbeidslyst, lyst til å løse oppgaver,

det er egenskaper som betyr mye

i konkurransesammenheng. Vi ser

ofte hunder som ikke går, som må

«manes» fram, og vi opplever også

hunder som kommer innom eieren

og spør om hjelp til neste oppdrag,

gjerne flere ganger under et slipp.

Jeg har ofte spekulert på hvorfor

noen hunder oppfører seg slik.

Er det en ekstrem samarbeidsvilje,

tror du?

- Det må være en balanse mel-

lom samarbeid og selvstendighet.

Her tipper det over i uselvstendig-

het og mangel på mot eller vilje til å

løse oppgaven selv.

Har du funnet noe svar på årsaken?

- Jeg tror kanskje mange hunde­

eiere gjør for mye ut av dressur­

atferden. Hundene blir ekstremt

lydige, men samtidig mangler de

initiativ og tro på seg selv.

Selv har Ingvar i perioder dårlig

samvittighet for at deres hunder

ikke får samme oppmerksomhet

som andre hunder, men samtidig

mener han at de enkle dressurprin-

sippene holdes godt innenfor en

akseptabel ramme.

- De får de lov til å leve sammen i

en naturlig flokk. De får ikke anled-

ning til å tøye mine grenser, og det

blir heller ikke menneskeliggjøring

av hundene.

AVL I RETNING HELSE

Vi skal ha sterke, sunne hunder, og

Ingvar mener hans hunder har do-

kumentert at de holder god helse-

messig standard.

- Helse er en selvfølge og må lig-

ge i bunnen av avlsgrunnlaget. Hel-

se må likevel ikke bli hovedfokuset.

Egenskaper som handler om job-

ben som skal gjøres, evnen til jobbe

kontinuerlig for å finne fugl, er det

vesentlige for en fuglehund. Alle

som starter i et mesterskap øns­

ker seg de beste egenskapene i sine

hunder. Mange oppdrettere deltar

jo også i mesterskapene og håper

at hundene deres skal dokumentere

gode avlsmessige resultater gjen-

nom premiene. Ikke alle lykkes.

Kanskje har de ikke prioritert de

riktige egenskapene i avlen? Jeg har

ikke noe fasitsvar, men jeg syns det

er riktig å stille spørsmålet.

Gjennom de siste 12 årene har du

tatt hjem seieren i Norgescupen

seks ganger. Det tyder på at du har

gjort mange riktige valg.

- Jeg har hatt individ som gjen-

nom de genetiske linjene bak har

vist at de er i stand til å ha fokus

og konkurransevilje både tredje og

fjerde dagen under krevende kon-

kurranser. Det er avgjørende for at

hunden og du lykkes.

MENNESKET BAK SUKSESSEN

Gode hunder trenger en god eier

som får fram det beste i hans/hen-

nes hunder. Det dreier seg om å se

hundens muligheter ut i fra hun-

dens personlighet og kapasitet. Ing-

var er opptatt av å kartlegge nettopp

forskjellen på individene og diffe-

rensiere dressuren og formingen av

den enkelte valp til voksen jakthund.

De fleste vil nok mene at Ingvar er

god til nettopp dette.

Han drar på det selv.

- Mulig jeg er flink til dette, men

jeg vet egentlig ikke. Det er ikke noe

man tenker over.

Det dreier seg vel blant annet om

å ha en analysere av hunden som

holder vann?

- På en måte ja. Ingen hund er

lik. Du må ta signalet dersom ut-

viklingen ikke går slik du ønsker og

forventer det. Du må være i stand

til å snu, om du vil få det beste ut av

hunden din.

Har du opplevd det selv?

- Ja, det opplever jeg stadig. Kan-

skje ikke store eller dramatiske ting,

men i hvert fall detaljer sommå en-

dres eller vektlegges. Det er ikke

vanskelig å lese hundens signaler,

om man er bevisst på det.

Noen mener nok at det er vanske-

lig?

- Vel, det handler både om erfa-

ring etter å ha hatt en rekke hunder,

og som jeg sa, ha et bevisst forhold

til å lese hva slags respons du får fra

hunden på dine dressurmetoder.

Ingvar er også tvilende til effekten

av tamfugltrening.

- Jeg har selvfølgelig ikke noe fa-

sitsvar her heller, men jeg registre-

rer at mange overdriver skolerin-

gen på tamfugl.

Hva tenker du på da?

- Hundene gjennomskuer opp-

legget rundt tamfugl. De lærer fort

at fuglen er lett å finne, lett tilgjen-

gelig. Hunden trenger ikke bruke

mye konsentrasjon og kløkt for å

finne dem, i motsetning til jobben

for å finne rypa. Treningen styrker

ikke hundens selvstendighet, og på

dette området ser jeg ikke verdien

av tamfugltrening. Samtidig er det

mulig å bruke treningen til ren

dressur, altså ro i den aktuelle si-

tuasjonen. Problemet mange sliter

med, er imidlertid respekt i fuglesi-

tuasjoner langt ute. Det er ikke like

FAKTA

NUCH NJCH NMFHh09 Bergugla’s Hi-Trøkk

er etter NS UCH NJCH NMFH03-05 Berkjestølen’s Hi-Treff og

NUCH Kvernmolia’s Miss Bo. Oppdretter er Tor Steigedal.

Ingvar Rødsjø er to ganger vinner av NM-høyfjell med Trøkks far

Hi-Treff, i 2003 og 2005. I 2009 vant Trøkk selv NM-høyfjell.

Før seieren i NM-vinter var i havn i år, hadde flere av Ingvars hun-

der allerede lagt beslag på premieplasser i flere NM-vinterfinaler på

Andøya. NUCH NJCH Sandtjønnas Mezzo fikk

6.VK

finale i 1996. I

2006 var NUCH NJCH Åsmarka’s C-Star på pallen med en femteplass.

Et år senere ble det

3.VK

finale på NUCH NJCH Berkjestølens Hi-

Treff. I 2009 var Hi-Trøkk på femteplass i finalen, før førsteplassen

ble sikret i 2015.

I tillegg har både far Hi-Treff og sønnen Trøkk vunnet Høyfjells­

pokalen og NM en og samme helg. Gjennom hele fuglehundhistorien

er det kun disse to hundene som har klart denne bragden.