Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

21

og skudd. Utreder ok. Ask over Tixi

som utgår.

Rangering etter runde 1:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis)

GS Henke

IS Emilie

ES Max

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (slått på fugl)

ES Bobo (slått på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl)

KV Raipas (slått på fugl)

Rangering 2 runde:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

RUNDE 2

(15 MINUTTER)

10 slipp: KV Raipas - IS Daisy

Daisy jakter meget godt og fører

slippet mot Raipas som blir noe en-

sidig men holder klassenivå. Stand

Raipas, når fører er på jaktbart

hold letter ryper presist foran Rai-

pas som eroes i oppflukt og skudd.

Utreder og apporterer ok. Raipas

over Daisy.

Rangering:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

IS Daisy (2 x slått på fugl)

11 slipp: ES Yukon - ES Samira

To stort gående hunder som jakter

meget godt. Yukon over Samira på

bedre reviering.

Rangering:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (2 x slått på fugl)

12 slipp: IS Milla - ES Bobo

Bobo jakter meget godt og fører

slippet på bedre bredde og dybde

i slagene. Milla kommer på etter-

skudd i hele slippet men holder ak-

kurat klassenivå. Stand Bobo, når

fører kommer til letter rype presist

foran Bobo som forfølger friskt.

Milla over Bobo som utgår. Milla

har 5 minutter til gode.

Rangering:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl, slått på

fugl)

IS Daisy (2 x slått på fugl)

13 slipp: IS Milla - GS Henke

( begge hadde 5 min til gode)

Henke fører slippet på bedre format.

Stand Milla, før fører kommer til tar

Milla selvstendig opp rype og forføl-

ger. Henke over Milla som utgår.

14 slipp: ES Max - GS Henke

Begge jakter meget godt med Hen-

ke i føringen på bedre plan og revi-

ering. Stand Henke, vi ser da Max

dra langt ut og blir borte. På førers

ordre reiser Henke villig og presist

rype og er rolig i oppflukt og skudd.

Utreder og apporterer korrekt. Un-

der Henke sin situasjon meldes det

stand på Max. Når fører kommer til

letter rype presist foran Max som er

rolig i oppflukt og skudd. Utreder

ok. viser oss så en nydelig apport.

Henke over Max.

Rangering:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

GS Henke (1 fuglearbeid med reis,

slått på fugl)

ES Max (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (2 x slått på fugl)

15 slipp: IS Emilie - P Ask

(Ask er

ute i runde 3)

Emilie fører slippet på bedre inten-

sitet og format. Etter 5 min støkker

Ask rype og forfølger. Emilie over

Ask som utgår. Emilie har da 10

min til gode

16 slipp: KV Raipas - IS Emilie

(Raipas er ute i runde 3) (10 min)

Begge jakter meget godt og veksler

om føringen. Raipas støkker rype

og er rolig. Emilie over Raipas.

Rangering etter runde 2:

P Ask (3 fuglearbeid uten reis)

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

GS Henke (1 fuglearbeid med reis,

slått på fugl)

ES Max (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl

IS Emilie (2 x sjanse på fugl)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (2 x slått på fugl)

Rangering 3 runde.

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl, sjanse på fugl)

RUNDE 3 (10 MINUTTER)

17 slipp: IS Daisy - ES Samira

Begge blir rettlinjet og åpen. Det

letter rype i område hvor hunde-

ne befinner seg uten at situasjonen

kan bedømmes. Vi anser begge for

ferdig bedømt. Begge utgår.

Rangering:

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl, sjanse på fugl)

18 slipp: ES Yukon - GS Henke

Yukon holder høyt klassenivå og

fører slippet på bedre dybde og

bredde. Henke jakter meget godt.

Henke støkker rype og er rolig.

Yukon over Henke.

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis,

sjanse på fugl)

GS Henke (1 fuglearbeid med reis,

slått på fugl, sjanse på fugl)

KV Raipas (1 fuglearbeid uten reis,

slått på fugl, sjanse på fugl)

19 slipp: ES Max - IS Emilie

Max fører hele slippet mot Emilie

som begynner å merke en lang dag.

Max over Emilie.

Vi har da følgende premieliste:

1 VK ES Ildfoten´s L-Yukon

– Bjørn Tormod Syvertsen

2 VK GS Mountaineer´s Henke

Larsson – Roland Strige

3 VK ES Høgfjellhunden´s Max

– Bernt Perstrøm

4 VK KV Markusfjellet`s Gdf Rai-

pas – Ulf Antonsen

Vi takker for en trivelig dag i fjellet/

marka. Selv om været ikke var på

den beste side, så var terrenget me-

get godt besatt med fugl og vi fikk

kåret verdige vinnere av Exit Cupen

2015.

Likedan takk til deltakerne som

viste en sporty og jaktlig holdning

gjennom hele dagen

Takk for tilliten vi fikk med å

dømme denne finalen.

Verdal den 16 april. 2015.

KÅRE NORUM.

JAN ARILD KINGSWICK.

ES Ildfoten´s L-Yukon – Bjørn Tormod Syvertsen