Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 108 Next Page
Page Background

20

Fuglehunden 3/15

EXIT CUP

Dreiebok Exit Cup Finale 2015

Terreng:

Lovik.

Vær:

Mildt og fint, lett bris.

Dommere:

Jan-Arild Kingswick/Kåre Norum.

Elev:

Stig Even Edvindsen

Følgende hunder var kvalifisert til finalen som gikk i Lovika.

P Heinådalens Ask

Sølvi Aspenes/Jon Dagfinn Aspenes

KV Markusfjellet`s Gdf Raipas Ulf Antonsen

IS Heggelifjellets Miss Daisy

Per Martin Olsen

ES Ildfoten´s L-Yukon

Bjørn Tormod Syvertsen

ES Ringvassøya´s Samira

Stein Martinsen

IS Tydalens Wicky Milla

Geir Allan Rengård

KV Haugtun´s Ffb Shock

Lisbet Ottesen

KV Årdalen´s Revolution

Rune Nedrebø

IS Pasvikdalen´s Nemo

Dag Stian Johnsen

ES Rypekullet´s Bobo

Arthur Rønnestad

ES Ikgas Av Trollætt

Per Harald Blomkvist

IS Rypebua´s Adine

Bjørnar Sjåmo

GS Jimbalayas Balto

Gøran Larsen

GS Mountaineer´s Henke Larsson Roland Strige

ES Høgfjellhunden´s Max

Bernt Perstrøm

IS Follsjøen´s Emilie

Jørn Presterudstuen/Dag Stian Johnsen

IS ”US” Tixi

Hege Olsen/Andreas Bjørn

EXIT CUP 2015

RUNDE 1 (15 MINUTTER)

1 slipp: P Ask - KV Raipas

Begge holder akkurat klassenivå.

Ask fører slippet på bedre terreng-

dekning. Stand Ask, når fører kom-

mer til letter ryper presist foran Ask

som er roes i oppflukt og skudd.

Utreder og apporterer korrekt. Ask

over Raipas

Rangering:

P Ask (1 fuglearbeid uten reis) KV

Raipas (Slått på fugl)

2 slipp: IS Daisy - ES yukon

Yukon holder høyt klassenivå og

fører hele slippet mot Daisy som

også jakter meget godt. Yukon fin-

nes i stand etter at slippet er over,

når fører kommer til letter rype

presist foran Yukon som roes i opp-

flukt og skudd. Utreder og apporte-

rer korrekt. Yukon over Daisy som

har en sjanse på fugl, men vi anser

henne ikke slått da hun velvillig lot

seg kalle inn. Yukon ble funnet i

stand innen rimelig tid.

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis) IS

Daisy (slått på fugl)

KV Raipas (slått på fugl)

3 slipp: ES Samira - IS MIlla

Samira jakter meget godt og fø-

rer slippet mot Milla som blir noe

planløs men holder akkurat klas-

senivå. Det letter ryper i område

hvor hundene befinner seg uten at

situasjonen kan bedømmes. Senere

finnes Samira i stand, går villig på

uten resultat. Samira over Milla

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (slått på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl) KV Raipas

(slått på fugl)

4 slipp: KV shock - KV Revolution

Begge blir ineffektive, holder ikke

klassenivå og utgår etter 10 minut-

ter.

Rangering:

Som etter 3 slipp.

5 slipp: IS Nemo - ES Bobo

Bobo tar føringen i slippet og jakter

meget godt, men blir noe ensidig

mot slutten. Nemo mangler plan

og blir ineffektiv. Stand på Nemo,

når fører kommer til slår Nemo

opp i vinden og runder området,

fester ny stand, på førers ordre går

Nemo usikkert på, det letter rype

meget upresist til siden. Bobo over

Nemo som utgår.

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis)

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (slått på fugl)

ES Bobo (slått på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl)

KV Raipas (slått på fugl)

6 slipp: ES Ikgas - IS Adine

Rett etter slipp støkker begge ryper

og forfølger friskt. Begge utgår.

Rangering:

som etter 5 slipp.

7 slipp: GS Balto - GS Henke

Begge jakter meget godt, Henke

fører slippet på bedre terrengdek-

ning. Stand Henke, justerer seg til

ny stand. Før fører er på jaktbart

hold kommer Balto til og støkker

ryper som letter presist foran Hen-

ke. Balto forfølger. Henke er rolig.

Henke over Balto som utgår. Henke

har 5 min til gode, men vi velger å

rangere han inn allikevel.

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis)

GS Henke

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (slått på fugl)

ES Bobo (slått på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl)

KV Raipas (slått på fugl)

8 slipp: ES Max - IS Emilie

Begge jakter meget godt. Emilie fø-

rer slippet, og har bedre bredde og

plan. Emilie over Max

Rangering:

ES Yukon (1 fuglearbeid uten reis)

P Ask (1 fuglearbeid uten reis)

GS Henke

IS Emilie

ES Max

ES Samira (stand uten resultat,

sjanse på fugl)

IS Daisy (slått på fugl)

ES Bobo (slått på fugl)

IS Milla (sjanse på fugl)

KV Raipas (slått på fugl)

9 slipp: IS Tixi - P Ask

(Ask er ute

i runde 2)

Ask holder akkurat klassenivå og

fører slippet mot Tixi som blir åpen

og egenrådig. Stand på Ask, når fø-

rer kommer til letter ryper presist

foran Ask som er rolig i oppflukt og

skudd. Utreder ok. Vi ser rype lette

i område hvor Tixi befinner seg, se-

nere sees Tixi i stand, Tixi går villig

på uten resultat. Tixi jakter seg så

ut av anvist terreng, hvor Ask se-

nere finnes i ny stand, når fører er

på jaktbart hold letter ryper presist

foran Ask som er rolig i oppflukt