Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

17

fester stand, Grain sekunderer, Sas-

sicaia kan ikke presentere fugl.

Senere har begge hundene to

ganger sjanse på ryper uten å lyk-

kes.

Sassicaia går senere forbi Grain i

stand og utgår.

Grain over Sassicaia som utgår.

Rangering.

Es Grain. ( to sjanser på rype)

SLIPP 3

Sv. Ben mot Sv. Mattis.

(2 min)

Like etter slipp støkker Ben rype og

blir for urolig og utgår.

Mattis over Ben som utgår.

SLIPP 4

SV. Mattis mot Es. DC.

( 4 min)

Begge hundene jakter med stor in-

tensitet i sterk medvind, har sjanse

på ryper to ganger uten å lykkes.

Begge hundene blir for urolig og

utgår.

Rangering.

Es Grain. ( to sjanser på rype)

SLIPP 5

Es Hi-Trøkk mot Is Fit for Fight.

Begge hundene jakter meget godt

men med Hi-Trøkk noe over søks-

messig pga. større dybde i søket.

Hi- Trøkk fester stand langt ute.

Når fører og dommer kommer

til letter rype presist foran Hi-

trøkk som er rolig i oppflukt og

skudd, utreder og apporterer rype

korrekt.

I situasjon hvor Hi-Trøkk har

stand støkker Fight rype et annet

sted i terrenget, er rolig.

Senere stand på Fight uten å

kunne presentere fugl.

Hi-Trøkk over Fight som utgår.

Rangering.

Es. Hi-Trøkk. Fuglarbeid uten reis.

Es. Grain. To sjanser på rype.

SLIPP 6

Es Snyfjellets Ct-Lillomot Snyfjel-

lets NM- RedWilma.

( 10 min )

Begge hundene går med høy inten-

sitet et noe åpent og rettlinjet søk

med Wilma i føringen.

Lillo blir etter hvert veldig åpen,

og er i store deler av søket borte.

Wilma over Lillo som utgår.

Is. Wilma og Es. Grain mangler

begge 5 min.

Is Wilma mot Es Grain.

Begge hundene går godt, Grain

settes over pga. bedre terrengdek-

ning.

Rangering.

Es.Hi

-Trøkk. Fuglarbeid uten reis.

Is. Wilma.

Es. Grain. To sjanser på ryper.

7. SLIPP

Es. Fosens Pia II mot Is. Imingens

Lk Rayband.

( 15 min )

Begge hundene går meget godt og

veksler om føringen. Begge har to

strander hver uten resultat.

Senere stand Rayband, Pia

sekunderer. Rype letter presist for-

an Rayband som er rolig i oppflukt

og skudd, utreder og apporterer

korrekt .

Senere i slippet støkker Rayband

rype som forfølges friskt.

Begge hundene utgår.

Rangering.

Es. Hi- Trøkk. Fuglararbeid uten

reis

Is. Wilma

Es. Grain. To sjanser på fugl.

8. SLIPP.

( 15 MIN )

P. Pointnic’s Point

Barentsvidda’s C Nansen

Begge hundene går meget godt og

veksler om føringen i slippet.

Point fester stand i utkanten av ei

myr, ryper letter foran Point, kom-

mer flyvende over Point som går

noe frem og blir borte for oss, like