Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

13

vi Emilie i stand, hun går villig frem

på kommando uten å presentere

fugl. Utover i slippet revierer Emilie

terrenget best og har større format,

Shock blir noe åpen. Shock støkker

ryper i område der begge hundene

befinner seg, Shock forholder seg

rolig i situasjonen.

IS Follsjøen’s Emilie:

Jaktlyst

 7 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

-2

Fuglebehandling -

Totalsum

12

KV Haugtun’s Ffb Shock:

Jaktlyst

 7 poeng

Reviering

 6

Viltfinnerevne

-3

Fuglebehandling -

Totalsum

10

6. SLIPP:

SV Gressfjellets Nemi – GS Bjør-

klitoppens Madonna

To hunder som tar godt for seg av

det anviste terrenget i både bredde

og dybde, begge pådrar seg hver sin

resultatløse stand i samme område.

Madonna legger seg langt ut i med-

vind og fester stand i kanten på

bjørkeskogen, mens fører er på vei

frem justerer hun til ny stand. Rei-

ser enkeltrype villig og presist og er

komplett rolig i oppflukt og skudd.

Utreder og apporterer korrekt.

SV Gressfjellets Nemi:

Jaktlyst

 7 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

-4

Fuglebehandling -

Totalsum

10

GS Bjørklitoppens Madonna:

Jaktlyst

 8 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

 5

Fuglebehandling 10

Totalsum

30

7. SLIPP:

B Raunakkens Cox – ES Slottvid-

da’s I M Ramses

Det veksles om føringen innled-

ningsvis, utover slippet i medvind

overtar Ramses føringen pga. bed-

re reviering. Det meldes stand

på Ramses, når fører og dommer

kommer til i situasjonen går han

villig frem uten resultat. Cox legger

seg langt ut i sidevind, tar stand på

ytterkant av anvist terreng, fører

kommer til, Cox går på og det sky-

tes uten at dommer ser fugl. Like

etterpå ny stand på Cox, rype letter

presist foran Cox som er komplett

rolig i oppflukt og skudd, utreder

og apporterer korrekt.

B Raunakkens Cox:

Jaktlyst

 8 poeng

Reviering

 6

Viltfinnerevne

 5

Fuglebehandling 8

Totalsum

27

ES Slottvidda’s I M Ramses:

Jaktlyst

 8 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

-2

Fuglebehandling -

Totalsum

13

8. SLIPP:

P Pointnic’s E I Point – SV Spel-

draget’s F Golddigger

Golddigger revierer terrenget best i

starten på slippet, Point slår ut til

venstre langs ei elv med tett biotop,

når han kommer tilbake slår Point

fremover i terrenget - fører mel-

der stand. Når vi er på vei opp i

situasjonen ser vi at Golddigger

sekunderer Point fra siden. Point

går villig frem på kommando og

reiser presist enkeltrype, komplett

rolig i oppflukt og skudd. Utreder

og apporterer korrekt.

P POINTNIC’S E I POINT:

Jaktlyst

 8 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

 5

Fuglebehandling 10

Totalsum

30

SV Speldraget’s F Golddigger:

Jaktlyst

 7 poeng

Reviering

 8

Viltfinnerevne

-4

Fuglebehandling -

Totalsum

11

9. SLIPP:

KV Årdalen’s Revolution – B Rei-

savannet’s Ja-Kaos

Ja-Kaos fører slippet med større

format og høyere intensitet, Revo-

lution blir noe ineffektiv i starten

på slippet. Det meldes stand på

Ja-Kaos, når fører kommer til let-

ter rype presist foran, det skytes og

Ja-Kaos er komplett rolig i oppflukt

og skudd. Utreder og apporterer

korrekt. Kort tid etterpå meldes