Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 108 Next Page
Page Background

12

Fuglehunden 3/15

1. SLIPP:

B Tromsørypa’s Ad Tim

(utenfor

konkurranse) –

KVMarkusfjellet’s

Gdf Raipas

Hundene får tildelt et åpent terreng

med tett bjørkebiotop langs ei elv,

Tim fører slippet med bedre ter-

rengdekning og systematikk, Rai-

pas legger seg langt ut på vinden,

krysser over en stor flate og inn i

tett vegetasjon, Tim drar også inn

i tett bjørkebiotop. Begge hun-

dene tar stand samtidig på hver

sin kant av terrenget, når vi er på

skuddhold går Raipas villig frem på

kommando til ny stand, før fører

får gitt ny reisingsordre letter rype

noe til siden for Raipas som er ro-

lig i oppflukt og skudd, utreder og

apporterer korrekt. Tim har også

fuglearbeid, men han er utenfor

konkurranse.

KV Raipas:

Jaktlyst

 8 poeng

Reviering

 6

Viltfinnerevne

 5

Fuglebehandling 7

Totalsum

26

2. SLIPP:

P Skipsfjordhøna’s C Bolt – IS US

Nokia

Bolt fører slippet med høyere in-

tensitet og større format, noe ensi-

dig terrengdekning på begge. Nokia

er mer grundig i starten på slippet

i tett vegetasjon, Bolt tar stand,

justerer seg og løser selvstendig ut.

Slår lengre frem i biotopen og tar

ny stand, går villig frem på kom-

mando uten å presentere fugl. No-

kia kommer til i samme område og

tar stand, reiser enkeltrype villig og

presist og er komplett rolig i opp-

flukt og skudd, utreder og appor-

terer korrekt. Senere nytt komplett

f.arb på Nokia. Utover i slippet ob-

serveres det rype i luften to ganger

der Bolt jager etter.

P Bolt

Jaktlyst

 7 poeng

Reviering

 5

Viltfinnerevne

-10

Fuglebehandling - 2

Totalsum

0

IS NOKIA:

Jaktlyst

 6 poeng

Reviering

 5

Viltfinnerevne

 4

Fuglebehandling 10

Totalsum

25

3. SLIPP:

ES Ildfoten’s L-Yukon – Taresko-

gens Jago

Begge legger opp til et stort søk

langt ei elv med tett bjørkebiotop,

Jago tar stand langt fremme i ter-

renget og vi har sett Yukon for-

svinne inn i samme område. Når vi

kommer frem til Jago går han villig

frem uten resultat, Yukon kommer

i søk inn fra siden like etterpå. Ut-

over i slippet dekker de terrenget i

høy fart, flott stil og aksjon, i god

kontakt med fører.

ES Ildfoten’s L-Yukon:

Jaktlyst

9 poeng

Reviering

7

Viltfinnerevne

-

Fuglebehandling -

Totalsum

16

SV Tareskogens Jago:

Jaktlyst

9 poeng

Reviering

7

Viltfinnerevne

-

Fuglebehandling -

Totalsum

16

4. SLIPP:

GS Klettkovens Shira – B Kattug-

las Buster

Shira åpner litt forsiktig i medvind,

går seg etterhvert godt opp søks-

messig. Legger seg ut på vinden og

får godt med seg av det anviste ter-

reng. Tar stand langs bekkefar, når

fører kommer til i situasjonen rei-

ser Shira villig og presist ryper og er

komplett rolig i oppflukt og skudd.

Utreder og apporterer korrekt. Vi

ser Shira går over en kant, når vi

kommer til ser vi Shira i en noe

usikker stand, når fører kommer til

og gir reisingsordre, slår Shira ut til

venstre side og rype letter særdeles

upresist i forhold til der hun tok

stand, det skytes men situasjonen

underkjennes pga. ikke kontakt

med rype. Buster har et flott slag i

starten på slippet, etterpå og utover

i slippet ser vi ikke noe mer til han.

GS Klettkovens Shira:

Jaktlyst

 6 poeng

Reviering

 7

Viltfinnerevne

2

Fuglebehandling 10

Totalsum

25

B Kattuglas Buster:

Jaktlyst

 5 poeng

Reviering

 2

Viltfinnerevne

-8

Fuglebehandling -

Totalsum

-1

5. SLIPP:

IS Follsjøen’s Emilie –

KV Haugtun’s Ffb Shock

Rett etter start drar Emilie over en

kant og forsvinner ut av syne, når vi

kommer lengre frem i terrenget ser

Lunsjpause

NM VINTER 2015