Table of Contents Table of Contents
Previous Page  101 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 101 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

101

NORSK WEIMARANER KLUBB

WWW.NORWEIM.ORG

På generalforsamlingen

19. mars fikk styret et nytt

medlem, Atle Wisting. Her

forteller han litt om seg selv

og sine erfaringer med rasen

så langt.

Jeg heter Atle Wisting og er

46 år og nyvalgt styremedlem i

NWK. For 25 år siden langt inne

i de dype Trysil skoger traff jeg

en weimaraner for første gang.

Eieren snakket vel og lenge om

denne rasen og om dennes for-

treffeligheter på jakt som var så

fremmed men dog så vakker.

Omstendighetene ville at det

skulle ta litt tid før jeg fikk tak i

min første valp, men da Django

omsider kom i hus var jeg solgt.

Siden den gang har jeg hatt flere

fuglehundraser, men lykken sto

meg igjen bi i 2014 hvor Wilma og

Solo kom i hus og jegerlivet ble

igjen komplett.

Som jeger er weimaraneren mitt

absolutte førstevalg grunnet sin

store allsidighet. Som så mange

vet har weimaraneren mange

bruksområder, de er fantastiske

på skog og lavland og ikke minst

til vann- apport- og sporarbeide,

men vi har et stykke arbeid å gjøre

før vi når opp i toppen på høyfjel-

let. Det jobbes imidlertid målrettet

med å få frem hunder som også

kan gjøre en god figur og oppnå

gode plasseringer på høyfjellet.

Weimaraneren har nok i mange

år vært en traust og lite kjent rase

som i ”manges” øyne kun kan bruk-

es til utstilling, men den som har

sett en Weimaraner jobbe vil raskt

skjønne at dette er en jakthund og

ikke bare en utstillingshund. 

NWK er en liten klubb med ”få”,

men engasjerte medlemmer som

står på for å vise weimaranerens

bruksområder og da jeg på års-

møtet 2015 fikk muligheten til å

engasjere meg i styret var ikke

valget så veldig vanskelig. Jeg

ser fram mot å kunne være med

å utvikle rasens fremme med del-

tagelse på diverse jaktaktiviteter,

utstillinger og treff med andre like-

sinnede i fremtiden.

Ser frem mot et givende sam-

arbeid innad og utad i forhold

til NWK og ønsker alle en flott

sommer med masse hyggelige

utstillinger og andre aktiviteter.

Nytt styremedlem

– Atle Wisting

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

– stoff til NWK-sidene sendes

nwk-redaktor@iq-design.no

Endelig klar for jakta 2014, på nytt terreng med 1 unghund og 1 valp.

(Foto: Anne Catrine Bakkene/Atle Wisting)

NWK-REDAKTØR FUGLEHUNDEN

Janett Alice Olijnyk

Nerøgardsgutua 8, 2850 LENA

Mobil: 993 65 812

E-post:

nwk-redaktor@iq-design.no

NWKs STYRE

Leder:

Trude Wikstrøm

Ekebergveien 104, 1912 ENEBAKK

Mobil: 977 14 863

E-post:

trude.wikstrom@dnb.no

Nestleder:

Gjermund Strømnes

Delitoppen 4, 1540 VESTBY

Mobil: 900 91 488

E-post:

gjermund.stromnes@asko.no

Styremedlemmer:

Steffan Andersen

Holenveien 7B, 1479 Kurland

Mobil: 928 17 413

E-post:

Steffananders1@gmail.com

Atle Wisting

Bringaveien 9, 1413 TÅRNÅSEN

Tlf. 47622080

E-post:

atlewisting@gmail.com

Varamedlem:

Jon Terje Hellgren Hansen

Gustav Vigelandsvei 35, 0274 Oslo

Mobil: 970 20 995

E-post:

jonterje@visualdays.no

JAKTUTVALG:

Eva Pedersen

Tangenveien 62, 1914 YTRE ENEBAKK

Mobil: 905 72 818

E-post:

eva@kennelhella.net

Per Kristian Enget

Bergmannsveien 172, 3615 KONGSBERG

Mobil: 930 57 256

E-post:

per.kristian.enget@online.no

Tor Johansen

Feltspatvegen 30, 2008 FJERDINGBY

Mobil: 994 50 317

E-post:

tor.johans1@gmail.com

AVLSRÅD/VALPEFORMIDLER:

Maria Huseby

Sjoaveien 20, 4272 SANDVE

Mobil: 909 48 046

E-post:

fophei@online.no

KONTINGENT

Medlemskontingent NWK kr. 310,-

Familiemedlem NWK kr. 100,-

Grunnkontingent NKK* kr. 140,-

*Obligatorisk

Postbankkonto 0530 27 13873

Våre utenlandske medlemmer kan betale

via internett eller giro hvis følgende

informasjon brukes:

IBAN: NO2205302713873

SWIFT/BIC: DNBANOKK