Bladet Fuglehunden og fuglehunden.as eies av de åtte raseklubbene for stående fuglehunder; Norsk Bretonklubb, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetterklubb, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländer Klubb, Norsk Pointerklubb, Norsk Vorstehhundklubb og Norsk Weimaraner Klubb.
Nedenfor finner dere litt info om hver klubb. Klubbene har sine egne nettsider som dere linkes til ved å trykke på aktuell logo. Fuglehunden distribueres til medlemmene i disse raseklubbene.

Er du ikke allerede medlem – ta kontakt og meld deg inn i dag.

Norsk Breton klubb

Norsk Breton Klubb
Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Eivind Winther 90662203 eivind.winther@hotmail.com
redaktør Anders Vinje 90362362 fuglehunden@breton.no
web breton.no

Norsk Breton Klubb ble stiftet i 1957 og har i dag rundt 1000 medlemmer. Hvert år fødes mellom 100 – 200 breton valper i Norge. Breton er en liten, men allsidig og energisk fuglehund med økende popularitet. Klubbens hovedformål er å arbeide for at avl av breton fortsetter i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, helse, gemytt og jaktlige egenskaper. Klubben har et landsdekkende nettverk med distriktskontakter som kan kontaktes hvis du har spørsmål om rasen eller er interessert i å være med på fellesaktiviteter. Klubben har også en egen valpeformidler. Velkommen til NBKs hjemmeside for mer informasjon om kontaktpersoner og aktiviteter!

Norsk Engelsksetterklubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Iver Melby 95880014 ivemel@online.no
redaktør Inger Størseth 91650022 inger.storseth@gmail.com
web nesk.no

Norsk Engelsksetterklubb er en spesialklubb for engelsksetteren. Klubben driver et stort og vidtfavnende arbeid, hvor målet er å arbeide for å fremme utviklingen av rasen som jakthund med god helse og et godt funksjonelt eksteriør. Vi driver valpeformidling, arrangerer kurs og treningssamlinger og ønsker å være en aktiv klubb for våre medlemmer med distriktskontakter over hele landet. Engelsksetteren er en av landets mest populære raser, og det finnes ca. 9000 i Norge. Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål.

Norsk Gordonsetter Klub

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Geir Morten Søgård 97676416 geir.morten.sogard@moller.no
redaktør Henriette Hanssen  97548660 henriette.hanssen@gmail.com
web gordonsetter.no

Norsk Gordonsetter Klub (NGK) ble stiftet i 1916, og har rundt 2000 medlemmer. Rasen er den nest største av de stående fuglehundene, og hvert år fødes 500-800 valper. NGK arbeider for å kombinere jakt- og utstillingsegenskaper i en og samme hund, og med spesiell ivaretagelse og utvikling av gordonsetterens naturlige egenskaper både som høyfjells-, skogsfugl- og lavlandshund. Denne bruksallsidigheten er en av rasens styrker. NGK har et bredt tilbud til medlemmer over hele landet, og det arrangeres blant annet dressurkvelder, kurs om føring av hund i fjellet og instruktørutdanninger i regi av klubben. Hvert distrikt har en egen distriktskontakt, som sørger for at det er kort avstand mellom klubb og medlem. NGK har flere valpeformidlere og en valpeliste der alle medlemmer kan annonsere kull. På de flotte hjemmesidene kan du lese mer om avlspolitikken og alt som rører seg i miljøet. Vi har også en egen Facebook-side. Velkommen innom!

Norsk Irsksetterklubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Gisle Sveva gisle@skiskogen.no
redaktør Anniken Friis 98626524 annikfri@online.no
web nisk.no

Norsk Irsksetterklubb (NISK) ble stiftet 16. juni i 1917 og er en landsdekkende – og ideell norsk spesialklubb for irsksetter – og rød-hvit irsksetter.

Klubbens formål er å:

a) fremme utviklingen av den røde irske setter samt den røde og hvite irske setter som jakthund
b) fremme utviklingen av de to irsksetterrasene som ensartet og edel type etter rasestandarden
c) fremme mulighetene for aktivitet med hund innenfor et ansvarlig hundehold i samfunnet.

Norsk Münsterländerklubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Ernst Evensen 406 25 685 ernst@fuglejakt.no
redaktør red.fuglh@nmlk.no
web nmlk.no

Norsk Münsterländer klubb ble stiftet 22. november 1972 og har per januar 2015 ca 400 medlemmer. NMLK er en landsdekkende klubb som har som formål å fremme de to Münsterländerrasene. Vi er en aktiv og sosial klubb med mange engasjerte medlemmer og en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom året. Klubben har de siste årene arbeidet aktivt for å utdanne dommere og kompetente instruktører fra egne rekker, noe som har bidradd betydelig til å øke kvaliteten på våre tilbud.»

Münsterländeren ble innført til Norge i begynnelsen på 1960 tallet. De første årene var det primært kleiner münster-ländere som ble tatt inn, og det er først etter dette at rasen har fått utbredelse som jakthund i Norge. Rasen er fremdeles lite utbredt i Norge, og vi arbeider fortsatt bevisst med å fremme det jaktlige, og å oppnå anerkjennelse for rasens egenskaper og særpreg. Siden midten på 80-tallet begynte enkelte også å ta inn grosser Münsterländere, og de siste årene har også flere individer av denne rasen gjort seg bemerket på både lavlands-, skogsfugl- og høyfjellsprøver.

Norsk Pointerklubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Sven-Tore Kittilsen 99159941 leder@pointer.no
redaktør Inger-Lill Løkås Pedersen 41675716 inger-lill@nordtroms.net
web pointer.no

Den mest effektive fuglehund med god helse og mentalitet, best viltfinnerevne og presise fuglearbeid.

Norsk Vorstehhund klubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Anders Simensrud 408 41 501 leder@vorsteh.no
redaktør Harriet Wiggen 91517958 fuglehunden@vorsteh.no
web vorsteh.no

Norsk Vorstehhund Klubb ble startet i 1935, og har i dag rundt 1450 medlemmer. NVK er en aktiv klubb med distriktsavdelinger over hele landet. Distriktsavdelingene står for kurs og treningssamlinger og vi ønsker å være en aktiv klubb for våre medlemmer. Vårt avlsråd jobber for å sikre en sunn utvikling av vår rase.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Norsk Weimaraner klubb

Posisjon Navn Telefon Epost
Leder Gjermund Strømnes  9009188 gjermund.stromnes@asko.no
redaktør Janett Alice Olijnyk 99365812 nwk-redaktor@iq-design.no
web norweim.org

Norsk Weimaraner Klubb ble stiftet 23. januar 1981. Fra 2014 representerer vi i tillegg til kort- og langhåret weimaraner den enda mer sjeldne rasen slovakisk strihåret vorstehhund. NWK har de siste årene hatt et gjennomsnittlig medlemsantall på rundt 100 medlemmer. Vi ønsker å være en aktiv klubb for våre medlemmer. I løpet av året arrangerer vi derfor ulike treningssamlinger, kurs, prøver og utstilling. Vårt avlsråd jobber for å sikre en sunn utvikling av våre raser.
Har du spørsmål om våre raser eller klubben? Ikke nøl med å ta kontakt!