Rypejakten er i gang, og vi kan glede oss over konklusjonene til en ny undersøkelse, som viser at jegerne har et godt omdømme i befolkningen.

Folk flest er positive til rypejakten. Illustrasjonsbilde: Thomas Bull Enger

«Fire av fem nordmenn er grunnleggende positive til jakt, og hele ni av ti har tillit til at jakta foregår på en human og forsvarlig måte», skriver Norges Jeger og Fiskerforbund på sine nettsider i dag. De viser til en ny landsdekkende undersøkelse, og lederen i NJFF sier at det er tall å være stolte av.

​​​I skrivende stund letes det etter en rypejeger og det har det siste døgnet vært leteaksjoner etter rypejegere, men når det gjelder selve jakten, så er den positive innstillingen til jakt økende.

«På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til jakt?»  er spørsmålet der 78% svarer svært eller ganske positivt. Det er en økning på 4% fra sist undersøkelse i 2017, og det betyr at nær fire av fem nordmenn ser positivt på jakt.

Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), sier på nettsidene til NJFF at han er meget fornøyd, og han minner om at det å bli møtt med forståelse i befolkningen er viktig for fremtidens jakt.

«Jakt er en del av vår kulturarv, og et av de viktigste verktøyene vi har i naturforvaltningen», sier han også.

Årets Natur- og miljøbarometer viser dessuten en økende tillit til jegerne. På spørsmålet «Hvor stor tiltro har du til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte?» svarer hele 88% at de har svært stor eller god tiltro til dette. Det er en økning på 9% på de siste 12 årene.

Og jegerne i Norge får gode muligheter til god opplæring: NJFF arbeider hver dag med skolering av nye og erfarne jegere. Det aller viktigste i dette arbeidet er å etablere en grunnleggende respekt for naturen og dyra vi jakter på.

I Norge står hver tiende nordmann i jegerregisteret. Rundt et par hundre tusen løser jegeravgift hvert år for å dra på jakt. Felt vilt er en viktig ressurs i form av sunn, kortreist mat. Jakta gir oss over 22 millioner middagsporsjoner hvert år. Og gledelig: Hver tredje jegerprøvekandidat er kvinne.

Du kan lese hele artikkelen på njff.no.