Fuglehundtinget, som skulle ha gått av stabelen tirsdag, er avlyst på grunn av økt smittefare i Oslo.

Det var ikke store og viktige saker på agendaen, og det gjorde det lettere å  avlyse, sier sekretær Ellen B Dobloug i FKF.  

Corona-pandemien fortsetter å rokke om på aktiviteter, samlinger og møter. Det siste nå er at Fuglehundtinget ikke går av stabelen som planlagt fordi FKF ikke vil ta sjansen på å dra representanter for klubber til Oslo, der smittesituasjonen har utviklet seg negativt.

Vi har vurdert det dit hen at det ikke er nødvendig å dra folk ut på reise nå. Utviklingen den siste tiden, med smittespredning generelt, og krav om skjerping i forhold til forholdsregler til covid19, tilsier at vi avlyser, sier sekretær Ellen B Dobloug i FKF. At det ikke var store og tunge saker som skulle opp på tinget, gjorde det lettere å ta denne avgjørelsen. Det sittende styret er «frosset» og blir sittende frem til neste valg neste år.

Det ser ut som om høystatusløpene også vil merke endringer.

Situasjonen rundt COVID-19 fikk FKF til å søke NJK om utvidet påmeldingsfrist.Denne søknaden ble innvilget. PÅMELDINGSFRISTEN TIL NORSK DERBY BLE ENDRET TIL 20. AUGUST 2020.

Så langt er det bare åtte kvalifiserte som har meldt seg på, et så lavt tall kan ikke Dobloug huske at de har hatt så kort tid før fristen går ut. HUSK Å MELDE PÅ SÅ SNART SOM MULIG OM DU HAR EN KVALIFISERT HUND. Gå inn på www.fuglehundklubbenesforbund.no.