Unghund Grand Prix, som skulle ha gått av stabelen i helgen, er utsatt. Samtidig har Norsk Derby utsatt påmeldingsfristen og fristen til å kvalifisere seg – alt på grunn av Covid19.

Leder Hans Einar Enoksen sier at det minst må være 21 startende for at et mesterskap skal kunne kalles et høystatusløp.

Bare seks unge hunder var påmeldt årets høystatusløp på Rjukan – Unghund Grand Prix, og det er en dramatisk nedgang fra tidligere år. For at et mesterskap skal kunne kalles et høystatusløp må minst 21 hunder delta. Det gjorde at arrangøren søkte FKF om å utsette både fristen for påmelding og selve UGP til første helgen i oktober; 2.-4.10. Søknaden ble innvilget.

Når det gjelder Norsk Derby er også påmeldingen og tallet på kvalifiserte langt lavere enn tidligere år; 39 unge hunder av de påmeldte er kvalifisert. For at det skal kunne bli et tre dagers mesterskap, kreves det 61 deltakende hunder.

  • I håp om å få flere startende, er påmeldings- og kvalifiseringsfristen utsatt til 10. september, sier leder Hans Einar Enoksen i Fuglehundklubbenes forbund (FKF), og legger til at både hundesykdommen i fjor høst og en nesten ødelagt vintersesong på grunn av corona-pandemien har gjort at det er langt færre kvalifiserte.
  • I praksis har bare unge hunder rundt ett år å kvalifisere seg på. Vi synes det er fair at de får en utvidet sjanse, sier han. Norsk Derby går av stabelen på Kongsvold som planlagt 25.-27. september.