Snart braker jaktprøvesesongen løs. De som vil starte to hunder på samme parti, må sørge for å ha egen handler, som også registreres under oppropet.

Har du to hunder som skal starte på samme parti, må du ha en registrert handler, gjerne fra partiet.  (Illustrasjonsbilde)

Å gå på jaktprøver i høst blir ikke slik vi er vant til. En meters avstand mellom førere, hunder og eventuelle tilskuere er et krav. Har du to hunder, som skal starte på samme parti, må du ikke bare ha en egen, registrert handler, men også sørge for at du og handleren vasker hender og bånd med håndsprit før overlevering av hund til hverandre. Handleren kan være en annen på partiet, men blir vedkommende slått ut med sin hund før du slås ut med din, må vedkommende følge partiet videre, med mindre du løser situasjonen med å binde hunden i et tre mens du går med den andre.

Fuglehundklubbenes forbund skriver:

På prøver med over to hundre hunder (les 200 hunder med 200 unike førere) må arrangørene gjøre tilpasninger. Vi har om mulig ikke presisert dette godt nok i veileder.

 1.    Sekretariat må være stort nok får å gjennomføre ulike møter i henhold til retningslinjer fra helsemyndighetene/på forsvarlig vis. (avstand).
  a.    håndsprit må være tilgjengelig i de ulike lokaler, slik som inngangsparti, felles oppholdsrom, ved spisested, toaletter osv.2.     På opprop kan det IKKE være over 200 personer til stede.
  a.    Her må opprop gjennomføres adskilt, eks VK for seg, kvalitet for seg.
  b.    Oppropet er for deltagere, andre må vike om antallet personer til sammen overstiger 200
  c.    Bålkaffe sløyfes, med mindre en person fra arrangør serverer.
 2. Partilister, og annen informasjon vedrørende prøven må holdes oppdatert fortløpende.
  a.    Arrangører må ha kompetent personell mht. IT, publisering av partilister og annen informasjon. VIKTIG!
 3. Håndsprit må være tilgjengelig på naturlig sted for opprop.
  a.    Deltagere kan sluses inn via sted hvor håndsprit finnes.
 4. Førere med flere hunder.
  a.    Førere med flere hunder må selv sørge for avtale om handling av egne hunder, det er krav om desinfeksjon av hender og hundebånd før avlevering.
 5.  Handlere/øvrige som er til stede må registreres av dommer under opprop. Føres i dommerperm på partiliste (baksiden).

Det er viktig at alle følger med på FKFs hjemmeside og følger med på om det skjer endringer i reglene rundt covid19. Der oppdateres dette løpende, slik at det til enhver tid er oppdatert.