Miljødirektoratet har nå behandlet alle søknader om å få sette ut fasan og rapphøns i norsk natur. Åtte ny aktører har fått ja.

Ut august kan en del klubber og en rekke private aktører sette ut fasan og rapphøns. 

Ut august kan de som har fått tillatelser sette ut fugl, men ingen kan trene på fuglen før den har levd som en vill fugl i minst tjue dager, det vil si: Til den oppfører seg som vill fugl.

Mange tror at de som har oppdrettet egen fugl har gjort noe ulovlig, men slik er det ikke. Frem til nå har det ikke blitt krevd særskilt tillatelse for å oppdrette fasan og rapphøns for utsetting. Dette endrer seg imidlertid fra neste år. Miljødirektoratet skriver:

Tidligere praksis ved oppdrett har vært at det ikke var behov for tillatelse fra myndigheten. Ved ny forskrift av 1. april 2020 nr 565 om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) er dette nå søknadspliktig. Etter forskriften § 4-6 er det nå krav om at alle som skal drive med oppdrett av fasan og rapphøns fra og med neste år må ha tillatelse til dette. Søknaden sendes kommunen, som gir uttalelse til søknaden og sender denne videre til Miljødirektoratet for avgjørelse. I år følger vi i en overgangsperiode, av hensyn til de fuglene som allerede er i oppdrett.

Når det gjelder de siste svarene på søknader om å sette ut fugl, gjelder dette: Miljødirektoratet gir Tjølling jeger og fiskeforening tillatelse til utsetting av inntil 1000 individ av fasan på treningsområdene de disponerer i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Formålet med søknaden er å arrangere jakthundprøver for stående fuglehund og fuglehundtrening for øvrig.

Miljødirektoratet gir Terje Jostein Grav tillatelse til innførsel og utsetting av inntil 50 individ av fasan og 250 individ av rapphøne på egen eiendom og sitt treningsområde i Hobøl, Indre Østfold kommune, Viken fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Bjarne Kvale tillatelse til innførsel og utsetting av inntil 50 individ av rapphøne på egen eiendom og sitt treningsområde i Greaker, Kongsvinger kommune, Innlandet fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Øystein Dahl tillatelse til utsetting av inntil 50 individ av fasan og 35 individ av rapphøne på egen eiendom og sitt treningsområde i Sørum, Lillestrøm kommune, Viken fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Jan Einar Johansen tillatelse til utsetting av inntil 25 individ av rapphøne på sitt treningsområde i Saksumdalsveien, Lillehammer kommune, Innlandet fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Morten Grønn tillatelse til innførsel og utsetting av inntil 70 individ av rapphøne på egen eiendom og sitt treningsområde i Follebu, Gausdal kommune, Innlandet fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Ole Johnny Hansen tillatelse til utsetting av inntil 100 individ av rapphøne på sitt treningsområde i Nordby, Rælingen kommune, Viken fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

Miljødirektoratet gir Hanne Fevik tillatelse til utsetting av inntil 100 individ av fasan og 50 individ av rapphøne på egen eiendom og sitt treningsområde i Sandoveien, Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylke. Formålet med søknaden er fuglehundtrening.

En søker fikk nei: Miljødirektoratet avslår Gml Hundesætra AS ved Atle Wisting sin søknadom utsetting av inntil 50 individ av fasan.