Det kan se ut som om Dovrefjell igjen skal kunne bli fugehundeiernes favorittsted. Nå kan det slippes hund i et inngjerdet område hele året.

Kart over treningsområdet. 

Det er Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som har forhandlet frem avtalen med Statskog, som gir oss muligheter til å slippe hund også i båndtvangstiden. De skriver:

Hjerkinn Dressurområde

Statskog og Fuglehundklubbenes forbund har inngått leieavtale om dressurområde på Hjerkinn. Området er inngjerdet med flere selvlukkende grinder og skal være åpent hele året. Det er laget driftsinstruks for bruk av området med all nødvendig informasjon. Det vil bli satt opp en informasjonstavle ved den gamle garasjen ved E6 med all nødvendig informasjon samt at det vil ligge på FKFs hjemmeside. Vi håper dette kan være til nytte for alle hunder og hundeeiere som er i området. Det er betaling via vipps der det er muligheter for å kjøpe dagskort eller årskort.

Selvfølgelig må alle som vil benytte seg av tilbudet følge noen regler.

DRIFTSINSTRUKS FOR HJERKINN DRESSUROMRÅDE:

  1. Hjerkinn dressurområde eies av Statskog og driftes av Fuglehundklubbenes Forbund. Kontaktperson: Marit Bjercke telefon: 911 05 180
  2. Dressurområdet er åpent hele året. Bruk av området skjer på eget ansvar.
  3. Ved garasjen og hovedparkeringsplassen er det satt opp informasjonstavle for området. Her henger all nødvendig informasjon og kart over området. Området er merket med DRESSUROMRÅDE HUND, HUNDELOVEN § 9 e).
  4. Alle hunder har i utgangspunktet adgang. Hundene skal være under kontroll, og ved gjentatte uønskede episoder (aggressivitet, ukontrollert ferdsel utenfor området o.l), kan Fuglehundklubbenes Forbund beslutte å nekte disse hundene adgang til dressurområdet.
  5. Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til Marit Bjercke, slik at FKF har oversikt over hva som skjer i området. FKF sine egne aktiviteter har fortrinnsrett til området hvis flere arrangementer kolliderer.
  6. Hundene skal være vaksinert mot valpesyke og det anbefales at hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste). Vaksinasjon mot kennelhoste anbefales tatt årlig. Løpske tisper har ikke adgang til området.
  7. Betaling skjer med vipps kode: 614374. Årskort 500 kr og dagskort 75 kr. Alle brukere av området skal skrive seg inn i loggbok som ligger i postkasse ved inngangene til området. Det vil bli utført stikkprøvekontroller. Brudd på disse bestemmelser vil gi bruksforbud.
  8. Skader på inngjerdingen meldes til Marit Bjercke. VIPPS: 614374