Rett før fellesferien ble Tjølling Jeger- og fiskerforening informert om størrelsen på beløpet de må betale som et resultat av eggimport-saken; 883 000 kroner totalt.

Også i år har Tjølling jeger og fiskerforening fått tillatelse av Miljødirektoratet til å sette ut fasaner. 

Vi hadde årsmøte kort tid etter at vi fikk klarhet i beløpet. 15 personer møtte, og styret fikk full tillit til å håndtere tilbakebetalingen. Vi har heldigvis økonomi til å bære dette og skal ordne opp på best mulig måte, sier leder Geir Uno Dreng, som ser frem til å få en ende på den såkalte eggimport-saken.

Det er gått mer enn tre år siden Tjølling jeger- og fiskeforening fikk et tollkrav mot seg som resultat av import av flere tusen egg, som de betalte for lav tollsats på. Først nå, etter flere klagerunder, er saken oppe og avgjort. Toll og skatt utgjør til sammen 883 000 kroner.

Det er et stort beløp, men det er enighet i foreningen om å bruke oppsparte midler gjøre opp for oss, legge saken bak oss og se fremover og gå videre. Vi skal øke vår aktivitet og satser på ungdom, blant annet, sier Dreng.

Tjølling Jeger- og fiskerforening har også i år fått tillatelse til å sette fasaner og rapphøns ut i norsk natur. Formål: Trening av fuglehunder, samt arrangere jaktprøver. Foreningen ligger under Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF).