Å gi vinnerklassehunder, som gikk ut av VK ved årsskiftet en utvidet billett til klassen, diskuteres nå i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).

Gikk hunden din ut av vinnerklassen ved årsskiftet kan det hende at den får en ny mulighet. (Illustrasjonsfoto)

I forrige nummer av Fuglehunden hadde jaktprøvedommer og jaktprøvedeltaker Svein Kvåle et leserinnlegg, der det ble diskutert om hunder i vinnerklasen burde få en utvidet VK-billett på grunn av «amputerte» sesonger det siste året, først på grunn av hundesykdommen i høst og så på grunn av covid19.

Tankene til Kvåle ble ført videre. Raseutvalget fikk i etterkant inn et konkret forslag fra Norsk Engelsksetterklubb om at alle hunder som gikk ut av VK pr.31.12.19 bør få fornyelse ett år. Raseutvalget stemte for forslaget og det ble tatt videre til øverste instans, FKF. Der ble saken behandlet 17. juni.

På sosiale medier ryktes det nå at vinnerklassebilletten til noen hunder er utvidet, som et resultat av dette, men dette er ikke tilfelle.Sak: «81/20: Utvidet VK-billett» er ikke «landet» ennå.

FKFs vedtak: Saken utsettes til høstsesongen er ferdig for å få et fullt bilde av hvordan sesongen 2020 har forløpet.  Datautvalget kontaktes med anmodning om nødvendig uttrekk for utvidelse av VK-billetten. FKF DU tilskrives om en anbefaling til styret vedr. utvidet VK-billett.  Vi tilskriver RU om dette.

Med andre er ingen ting avgjort ennå og det er for tidlig å glede seg.