Det som ikke skal kunne skje har skjedd; en avlshannhund registrert som PRA-fri i DogWeb, viser seg likevel å være bærer av PRA. NKK innrømmer menneskelig svikt.

NESK la ut denne informasjonen i dag. 

Ni tispeeiere har brukt den aktuelle hannhunden, tre av tispene er bærer av PRA og eierne valgte selvfølgelig en fri hannhund for å forsikre seg om at ingen avkom får øyesykdommen. Når de gjelder de seks som hadde fri tispe, er de nå kommet i en situasjon der avkom må sjekkes for PRA, i stedet for at de er genetisk fri for sykdommen, slik oppdretterne trodde.

Det er flere år siden raseklubbene innførte et krav om PRA-test før hunder settes i avl. Det må to bærere til for at avkom kan få øyesykdommen. Hvis en av foreldrene er bærer og den andre fri, blir ingen avkom syke, men det må testes om de er bærer før de settes i avl. De genetisk fri slipper selvfølgelig dette.

PRA, progressiv retinaatrofi, er en øyesykdom som gir fremadskridende svinn i netthinnen. Som valp og unghund kan netthinnen fungere normalt, men etter noen år begynner man å se tegn til nedbrytning av netthinnen.

Graden av arvelighet er stor på PRA. Ut fra genetiske modeller kan man regne ut sannsynlighet for overføring av gener fra foreldre til barn. Hvis begge foreldrene har PRA (er syke) vil alle valpene få sykdommen. Hvis begge foreldrene er bærere av PRA-genet vil 25 % av deres avkom få PRA. 50 % vil være bærere uten å utvikle sykdommen, de resterende 25% vil hverken være bærere eller få sykdommen.

Den aktuelle avlshannhunden har siden november 2015 stått registrert som PRA fri i DogWeb. Hunden fikk tatt en gentest i 2015, denne viste at hunden var PRA- bærer. NKK vedgår i uke 24 i år, at feil data ble lagt inn i Dogweb.

Når det gjelder tispeeierne/oppdretterne har de fulgt gjeldende regler og rutiner, de har gitt hatt tillit til den informasjonen som er registrert og publisert i Dogweb.

NKK har sendt ut informasjon til tispeeiere og valpekjøpere. NESK, som er raseklubben til de berørte, informerte straks de tre tispeeiere med bærere da de ble kjent med saken. Ved affisert avkom vil NESK ta ansvar og følge opp eier og aktuell hund etter beste evne, sier NESK på sin hjemmeside.

Avlsrådet i NESK har tatt saken opp med NKK og bedt om en redegjørelse for rutiner ved innlegging av helsedata i Dogweb.

Når menneskelig svikt skjer, blir vi påminnet om at mennesker kan gjøre feil, det skjer på alle arenaer. I lys av denne saken er det viktig å minne alle hundeeiere på ansvaret de har for at rett status på hunden ligger i DogWeb. Du skal selv lese svaret på testen når den kommer, og siden sjekke at dette stemmer med hva som legges ut på DogWeb av NKK. Først med slike rutiner kan man være helt sikker.