21 søknader om å sette ut fasan og rapphøns i norsk natur blir fra neste uke behandlet i Miljødirektoratet.

Fra neste uke kan søkerne vente å få et svar fra MD på om de får sette ut fasan og/eller rapphøns.

  • Både fuglehundklubber og private aktører har søkt, og vi skal forsøke å få sendt ut svar fra neste uke. Svarene blir lagt ut offentlig på miljøvedtaksregisteret, sier seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

I fjor klagde Noah dyrs rettigheter og Norsk Ornitologisk Forening på tillatelsene som gis til å sette ut fasan og rapphøns, men de fikk ikke medhold. De klaget klageavgjørelsen inn for sivilombudsmannen, der klagen ligger nå. Avgjørelsen der vil få konsekvenser for hvordan Miljødirektoratet i fremtiden behandler søknadene.

  • Vi har hatt kontakt med Sivilombudsmannen, som ikke får tid til å behandle klagen innen vi må gi svar til søkerne. Når vi ser på søknadene, bygger vi derfor på kravene departementet kom med i fjor. Det kan se ut som om flere tar sikte på å innføre fugl, og de må da huske på å gjøre dette i henhold til Mattilsynets regelverk, pluss tollimporten, sier Auran.

Auran poengterer at de legger til grunn at fuglen som settes ut og senere trenes på, skal være vill. Den skal ikke lokkes på eller bures inne, og de skal ikke trenes på før de er forvillet og har normal oppflukt.

Noen søkere søker bare om å sette ut et titalls fugler og de har til nå sluppet å ha særskilte tillatelser for å ha og oppdrette fuglen. Den nye viltforskriften, som kom i april i år, er strengere og fra neste år vil alle som oppdretter fasan og rapphøns, uansett antall,  måtte søke MD om tillatelse.

  • I årets svar til søkerne gjør vi oppmerksom på denne endringen, og opplyser også om at kommunen må gi en uttalelse i neste års søknad. Dette er i tråd med en mer restriktiv holdning til viltoppdrett, uansett hva slags vilt det er snakk om, sier Jo Anders Auran.

Det er ikke en spesifikk frist for å søke om å få sette ut fremmede organismer og vilt. Miljøedirektoratet har et søknadssenter, som er åpent hele året.

  • Normalt tar det en måneds tid før en søknad blir behandlet. De fleste har vært tidlig ute med sin søknad, men vi har også fått noen etterslengere, sier Auran.

Hvis du vil følge med på svarene som gis, går du fra neste uke inn på miljøvedtaksregisteret – miljovedtak.no.