Flere kurs er planlagt som vi fuglehundeiere kan være interessert i, blant annet hønsefugltakseringskurs og trening av hund.

Du kan ta kurs for å bli en godkjent hønsefugltaksør, men du må også ha tilgang på en erfaren jakthund, som er til å stole på. (Foto: Billy Fournaros)

Over hele landet vil det i sommermånedene skje ting som kan være til glede og/eller nytte for oss som driver med fuglehunder. Aversjonsdressur foregår over hele landet i juli og august. Dette er viktig; det er vår plikt å sørge for at hunden er såkalt «saue-ren» før den slippes løs på beiteområder når båndtvangen er over. Da er sauene nemlig fremdeles i utmarker omkring.

Når det gjelder trening av fuglehund, vil private aktører sørge for at det finnes mange muligheter, men Jakt- og fiskesenteret til Norsk Jeger og Fiskerforbund gir deg også muligheten gjennom et eget kurs i trening av stående fuglehund 5.-7.juli. De koronareglene som gjelder til enhver tid, gjelder selvsagt all aktivitet med hund også.

Ønsker du å bli taksør og bidra i årets hønsefugltaksering, kan du også komme i mål, under forutsetning av at du har eller har tilgang på en ferdig dressert fuglehund. Med det menes det at den er fast i standen og ikke jager fuglen etter oppflukt. Det skal være erfarne hunder som brukes i felten.

Det er Hønsefuglportalen som  samler resultatene fra tellingene, som foregår i august hvert år ved at det takseres ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet, ved hjelp av stående fuglehunder. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene.

Hønesfuglportalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Nord universitet ansvarlig for faglig utvikling av po rtalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakten, står det på portalens hjemmeside.

På hjemmesiden til Hønsefuglportalen finner du også informasjon om hva du lærer og hvor du henvender deg for å bli en godkjent taksør. Det står: «De fleste som gjennomfører taksering av hønsefugl i Norge og rapporterer sine data i Hønsefuglportalen er frivillige mannskaper med tilknytning til NJFF og fuglehundmiljøet. For å sikre best mulig kvalitet på de data som registreres i portalen er kursing og opplæring av taksører helt avgjørende for resultatet».

Hvis du lurer på om det skal arrangeres et kurs nær deg, finner du liste over kontaktpersoner her: http://honsefugl.nina.no/Innsyn/Home/Kurs