Tjølling Jeger- og Fiskerforening tapte siste klagerunde i den såkalte eggimport-saken. Leder Geir Uno Dreng sier at de nå ser fremover.

Tjølling Jeger og fiskerforening har de siste årene kjøpt fugl og ikke egg. (Illustrasjonsbilde: Thomas Bull Enger)

I mer enn tre år har Tjølling Jeger- og fiskerforening hatt en sak gående mot Tolldirektoratet etter at de fikk et tollkrav mot seg på grunn av import av egg. Nå er saken endelig avgjort og foreningen må betale kravet i tillegg til straffeskatt. Hvor stor summen blir totalt, vet de ikke eksakt.

  • På en måte er det en lettelse å få satt punktum. Nå venter vi på fakturaen, som vi ikke vet nøyaktig hva blir på, men uansett er alle enige om at regningen skal gjøres opp. Vi har driftet nøkternt de siste årene og har økonomi til å bære dette, sier Geir Uno Dreng, som har varslet ekstraordinært årsmøte.

Bakgrunnen for saken er som følger: Foreningen importerte i sin tid egg til en tollsats på 4,2 prosent. Det viste seg at denne tollsatsen ikke gjelder når eggene klekkes og fuglene senere settes ut – da er riktig tollsats 427 prosent. Det var denne satsen som resulterte i tollkravet de i flere år har forsøkt å få redusert eller slettet.

  • Hadde fuglene som ble klekket ut bodd inne ett år og kyllingene de senere klekket ut, hadde blitt satt ut i norsk natur, ville vi ha unngått denne saken, men gjort er gjort. Nå må vi fokusere på nåtid og fremtid og være løsningsorienterte, sier lederen, som først har måttet håndtere saken i nyere tid. Han poengterer at de nå ikke vil dvele ved feil som ble gjort tilbake i tid.

Tollsatsen på egg er fremdeles 427 prosent. Importerer du derimot levende fugl, kyllinger eller voksne fasaner/rapphøns, er det moms og ingen toll. Mattilsynet ønsker i utgangspunktet ikke at det skal importeres fugl på grunn av smittefare, de regner egg som bedre/tryggere å importere. Etter hva Fuglehunden erfarer, er dette noe som de vurderer å se nærmere på.

Tjølling Jeger og Fiskerforening setter fortsatt ut fugl i Tjølling i Vestfold og Telemark og ifølge Dreng er de en entusiastisk gjeng, som så sent som i fjor klarte å drive med overskudd. Foreningen er underlagt Norges Jeger- og Fiskerforbund.