Norsk Kennel Klub har redusert drift og har nå også avlyst utstillinger i både Tromsø og Sandefjord i juni. Neste utgave av bladet Hundesport vil komme digitalt og ikke som papirutgave.

 

Hundesport nr.2 kommer som digital utgave til medlemmene.

Koronapandemien rammer bredt, og tjenestene til NKK er ikke som de pleier. Skal du ha valpekull, kan det være greit å sette seg inn i det som gjelder nå!

Fordi NKK har valgt å permittere de fleste medarbeiderne helt eller delvis, er noen tjenester ute av drift, mens andre går nærmest som normalt. Elektroniske kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og kennelnavnsøknader blir behandlet, og avlesing av røntgenbilder og DNA-tester går som normalt. Alle elektroniske selvbetjente løsninger (NKKs Min side) skal fungere som vanlig.

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter og kennelnavn-søknader blir fremdeles behandlet. Omregistreringer med innsending av originaldokumenter blir også behandlet.

Manuelle registreringer av kull og eierskifter er derimot IKKE prioritert og oppdrettere anbefales å benytte seg av NKKs elektroniske løsninger. Innkommende post blir håndtert, innkommende dokumenter blir ivaretatt. Manuelle registreringer vil bli behandlet etter innsendingsdato så snart kapasiteten tillater det, opplyses det, men det presiseres at de sannsynligvis ikke vil klare å holde seg til ordinære saksbehandlingstider.

Telefontjenesten for registrering ble stengt fra og med 1. april. Alle henvendelser og spørsmål rundt nye registreringer må sendes på epost til registrering@nkk.no. Beskriv saken/spørsmålet utfyllende.

Purringer på saker som er i behandling vil ikke bli besvart. Informasjon om disse sakene finner man ved pålogging på Min side.

Også veterinærbemanningen i NKK er vesentlig redusert. Henvendelser fra medlemsklubber og forbund, samt veterinærer i klinisk praksis, vil besvares i så stor grad kapasiteten tillater.
Forlenget svartid må påregnes. Helse- og avlsspørsmål fra enkeltmedlemmer vil ikke bli besvart i denne perioden.

Henvendelser som gjelder årsmøter, disiplinærsaker eller andre organisatoriske forhold rettes til org.avd@nkk.no. Det må beregnes langt lengre svartid enn normalt.

Hundesport nummer 2 skal ut før sommeren. Medlemsbladet vil imidlertid ikke bli trykket opp, men blir sendt ut i digital form for å spare kostnader til trykk og porto for denne utgaven.

Når det gjelder arrangementer, gjelder regjeringens regler for idretts- og kultur- og andre arrangementer frem til den 15. juni og påvirker planene til hundeeiere landet over. Terminfestede arrangement, som har mer enn fire samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses, står det på hjemmesiden til NKK. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil det komme mer informasjon en av de nærmeste dagene.

Mange lurer på hva som skjer i forhold til refusjon av påmeldingsavgifter, men dette kan ikke skje foreløpig. For NKKs arrangement gjør NKK gjeldende bruk av force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer i forbindelse med smittevern-tiltakene. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer.

«Vi understreker at det ikke er meningen at Norsk Kennel Klub skal ha noen fortjeneste på avlysningene. Det er per nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert, separat for det enkelte arrangement, så snart vi har mulighet til å gjøre det. Påmeldte deltakere vil få beskjed når vurderingene er gjennomført», sier de.

Også klubber, forbund og regioner må vente med å refundere påmeldingsavgifter. Bakgrunnen for at klubber, forbund og regioner må vente er et vedtak gjort 17. mars, som sier at oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon.

Forhåpentligvis vil NKK kunne søke midler fra krisepakken regjeringen har opprettet for idrett og frivillighet, men så langt vet ingen hva dette eventuelt betyr. Derfor bes alle om å smøre seg med tålmodighet.

Vil du vite mer, gå inn på www.nkk.no.