Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift, men endrer ikke på dagens lovverk rundt utsetting av fasaner og rapphøns.

Utsetting av fasan og rapphøns reguleres fortsatt av Forskrift om fremmede organismer.  (Illustrasjonsbilde)

Viltforskriften tar for seg alle sidene rundt håndtering av vilt, fra skadeskyting og rehabilitering av skadet vilt til innfanging til opprett. Med andre ord handler den om langt mer enn oppdrett av fasan og rapphøns og fuglehundprøver på lavland. Flere justeringer og presiseringer er gjort som et resultat av innspill i høringen. Direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet sier i en pressemelding at alle innspillene de har gjennomgått har bidratt til en forskrift som er mer oversiktlig og lettere å forstå for brukerne.

Forslaget til ny forskrift var på høring fra 1. juni til oktober 2019, og MD fikk rundt 400 innspill fra kommuner, fylkesmenn, offentlige etater, interesse- og næringsorganisasjoner, og privatpersoner. Privatpersoner stod for de fleste innspillene, og en stor grad av dette var innvendinger mot skadefelling av vilt og hold av vilt i fangenskap.

Den nye Viltforskriften trådte i kraft fra 1. april 2020. For fuglehundmiljøet er det ikke blitt store endringer. FKFs lavlandskomité skriver:

«Vi har mottatt spørsmål vedrørende lavlandsprøvene og vil derfor kort informere om følgende:

Det er ikke innført forbud mot Lavlandsprøver med utsatt fugl.

Utsetting av fugl (fasan og rapphøns) reguleres fortsatt av Forskrift om fremmede organismer. Det er ingen endring her. Utsetting krever søknad til og tillatelse fra Miljødirektoratet (MD), tilsvarende som i fjor. De som ønsker å sette ut fugl må derfor på samme måte som tidligere søke MD.

FKF/Lavlandskomiteens Lavlandsinstruks vil fortsatt håndheves av FKF.

Oppdrett av fugl (fasan og rapphøns) reguleres av Viltforskriften, og krever tillatelse fra Miljødirektoratet (Viltforskriftens § 4-6). Dvs det må også her søkes om tillatelse».