Det er nå mulig å gå på dressurkurs de fleste steder i landet, både i privat og klubbregi, men bare i små grupper. Vi minner derfor om anbefalingene til Norsk Kennel Klub. 

Vibeke Skaar arrangerer igjen kurs på Fuglehundskolen i Asker, men bare i små grupper. (Foto: Siri Walen Simensen)

På mange måter kan det være bedre å ta kurs med hund nå, for gruppene er mindre og instruktøren har derfor mer tid til hver enkelt. Tometersregelen og maksimum fem personer i hver gruppe er regler som må følges. Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr, gå inn på instituttets veiledning hvis du lurer på noe.

Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

* Anbefalingene er utarbeidet med utgangspunkt i NIFs anbefalinger som de har laget i samråd med Helsedirektoratet.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020.

Det er opp til arrangerende klubb/forbund å vurdere om man kan etterleve anbefalingene for aktiviteter man ønsker startet opp.