Mange av jaktprøvedeltakerne som hadde meldt på og betalt starter som ikke ble noe av på grunn av coronapandemien, får tilbake 50-75 prosent av startavgiften.

Det skulle ha vært arrangert en rekke vinterprøver rundt om i landet, men de ble avlyst på grunn av covid 19

Fuglehundklubbenes forbund sendte i helgen ut et skriv til samtlige arrangører av jaktprøver, der de informerer om tilbakebetalingsreglene som gjelder. Mange klubber/arrangører har allerede betalt tilbake 75 prosent av startavgiften til de påmeldte, andre planlegger å gjøre det i uken som kommer.

De aller fleste betaler tilbake tre fjerdedeler, men Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, som skulle ha arrangert NM vinter, gir tilbake halvparten (50 prosent) påmeldingsavgift på grunn av allerede påløpte utgifter. Det er en kjent sak at det er ekstra store kostnader knyttet til NM-arrangement.

Når det gjelder skrivet Fuglehundklubbenes forbund sendte ut, refereres det til vedtak gjort i Norsk Kennel Klub om muligheten til å refundere påmeldingsavgift helt eller delvis. Det står:

«Situasjonen rundt avvikling av jaktprøver er nå avklart og ingen jaktprøver vil bli gjennomført frem til 15. juni, og vi må inntil ny informasjon foreligger, bare avvente situasjonen når det gjelder jaktprøver etter 15. juni. Jaktprøveregelverket har ikke tatt høyde for refusjon når det gjelder den spesielle situasjonen klubbene og deltakere nå har kommet opp i.

NKK har påberopt seg force majeure når det kommer til konsekvensene av avlysninger av utstillinger og jaktprøver. Dette innebærer at NKK i tillegg til IT-avgift, vil innkreve aktivitetsavgift av alle avlyste jaktprøver.  Aktivitetsavgiften utgjør kr 45,- pr. påmeldte hund. De avgiftene klubbene vil bli avregnet i oppgjøret med NKK, må det tas høyde for når klubbene legger inn den prosentandel som skal refunderes deltakeren.

Det er kun mulig å refundere 75% og 100% ved vanlige jaktprøver i det elektroniske påmeldingssystemet.  Når prøven er avlyst i terminlista, åpner det seg flere muligheter for tilbakebetaling: 0, 25, 50, 75, 100%. Pengene vil bli refundert kortet som det er betalt med. FKF vil derfor gi arrangørene følgende retningslinjer for refusjon til deltakere:

Hvis prøven avlyses i god tid før arrangementet: Arrangøren refunderer 100% av innbetalt startkontingent «under forutsetning av at det ikke er påløpt utgifter i såpass grad at 100% refusjon ikke er mulig. Ved refusjon 100% vil det ikke være noe tilbake til å dekke IT-avgift og aktivitetsavgift, og klubben må da dekke fakturaen fra NKK for disse kostnader av egne midler.

Noen prøver har en spesiell situasjon der utgiftene er overskredet 25% av påmeldingsavgiften. Disse prøvene kan refundere 50% av påmeldingsavgiften ut fra hvor store utgifter som er påløpt arrangementet.

Hvis prøven avlyses nær inntil prøvestart: Her vil arrangøren hatt utgifter til hovedkvarter, dommere, sekretariat m.m., og 50 – 75% av startkontingent refunderes.

Hvis prøven avlyses etter at prøven er påbegynt: Ingen refusjon.

Force majeure (Ingen refusjon).

Oversikt over refusjon av påmeldingsavgift:

Jaktprøver 13.3.-15.3.:
Force majeure (Ingen refusjon)

Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift iht force majeure-prinsippet, blir likevel belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte.
FKF ber allikevel arrangørene vurdere, etter at de har fått oversikt over sine egne kostnader i forbindelse med prøven, om det er rom for noe refusjon av påmeldingsavgiften til den enkelte deltaker. FKF understreker at det er helt opp til klubbene å vurdere om det er rom for dette. Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal likevel betale IT-avgift og aktivitetsavgift til NKK.

Jaktprøver 20.3.-28.3.:
(Refusjon 75-50% av påmeldingsavgiften.)

FKF ber arrangørene få oversikt over sine egne kostnader ifm prøven og refundere 75% eller 50% ut fra påløpt utgifter klubben har ifm med prøven.

Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal likevel  betale IT-avgift og aktivitetsavgift til NKK

Jaktprøver 4.4.-5.4. – 24.-26.4.:
(Refusjon 75% av påmeldingsavgiften)

Bare avlyste – ikke utsatte – arrangementer kan refundere påmeldingsavgifter. Viktig: Arrangementene må først meldes avlyst. På NKKs nettside står det som følger: «Når melding om avlysning sendes til utstilling@nkk.no, vil saksbehandler sette arrangementet som avlyst. Dette kan ta noe tid, grunnet permitteringer i administrasjonen. Dere som har sendt inn tidligere, trenger ikke gjøre dette på nytt».

Når NKKs saksbehandler har satt arrangementet som avlyst, kan arrangør starte automatisk tilbakebetaling (0-100%), og ferdigmelde arrangementet.

Arrangør gjør egne vurderinger om aktuell tilbakebetalingsprosent.

Når det gjelder NKK, er likviditetssituasjonen nå svært kritisk. Det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. På nkk.no står det at administrasjonen og HS arbeider kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering av videre drift.

Hva som skjer videre, vil sannsynligvis bli større klarhet rundt senere til uken. Fuglehunden følger opp.