Nå kan ikke lenger din åtteårige sønn eller datter vise frem familiehunden i utstillingsringen. NKK har innført en nedre aldersgrense på ti år.

Barn under ti år får ikke lenger vise frem hund på utstilling. (Illustrasjonsbilde: Hanne Fevik)

Foreløpig ser det ikke ut som om det skal bli noe av utstillingene som er planlagt for sommeren, men det kan likevel være greit å få med seg at regelverket er endret. Ikke lov mindreårige barn at om det blir utstilling, så skal de få vise frem familiens hund, for da vil de bli skuffet.

Mange familier har sett på det som hyggelig, og en måte å få engasjert barna i livet med fuglehunden, men nå er det altså ikke lenger mulig. Det hjelper ikke hvor grei eller medgjørlig hunden er, og hvor lite sannsynlig det er at noe skjer.

Fra 1. juli 2020 innføres aldersgrense for fremføring av hund på offisielle og uoffisielle utstillinger i regi av NKK eller samarbeidende klubber. Nedre aldergrense settes til 10 år. Dette for å ivareta sikkerhet og forebygge at det kan oppstå uheldige situasjoner og personskader i utstillingsringen.

Prinsippet er at utstillere skal kunne håndtere sin hund i alle situasjoner.

NKK sier på sine sider at det i utgangspunktet naturligvis er foreldre/foresatte som er ansvarlig for sine barn, herunder også barn som stiller hund. Selv om vurderingen er at barnet håndterer sin egen hund, kan det likevel oppstå uheldige situasjoner, eksempelvis mellom hunder. Dette vil ikke et lite barn ha forutsetning for å håndtere på en tilstrekkelig god måte. Et barn har heller ikke de samme forutsetninger for å kunne gjøre raske vurderinger som en voksen person.

Det bør derfor legges vekt på hensynet til barnet slik at dette ikke settes i en uheldig situasjon.

Med bakgrunn i dette har NKKs særkomite for utstilling (NSU), etter at NKK region Troms og Finnmark tok initiativ til det,  fattet følgende vedtak sitt møte 18. februar:

NEDRE ALDERSGRENSE PÅ BARN SOM VISER HUND

NKKs Særkomité for utstilling vedtok å innføre en nedre aldersgrense på 10 år for å delta/ stille hund i ordinær ring på alle offisielle og uoffisielle utstillinger med virkning fra 1.7.2020. For deltagelse i barn og hund vil det ikke foreligge en nedre aldersgrense.

Endringen vil bli tatt inn i NKKs utstillingsregler, og vil gjelde fra 1.7.2020