I en tid da friheten vår er kraftig begrenset, minner vi om at båndtvangstiden står for døren.

Om seks dager og nesten frem måneder fremover må du holde hunden i bånd.

Vi skal i disse coronatider helst ikke omgås så mange tobente, men tur med våre firbente kan vi ta, og nå gjelder det å utnytte at hundene fremdeles får lov til å løpe løs de fleste steder i Norge. Om seks dager er det slutt!

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Reglene om hunder og båndtvang fremgår av hundelovens kapittel 2.  Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden, for eksempel i en hage eller på en gressplen.

Det står som følger:

For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. Dessverre er det de aller færreste som har slik kontroll over hunden sin.

I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.
I dette tidsrommet skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, uavhengig av om eier/ besitter har kontroll over hunden eller ikke.
Dyrelivet er ekstra sårbart i denne tiden. Selv den mest uskyldig utseende skjødehund får vekket til live nedarvede jakt- og drapsinstinkter når den ser en ennå ikke flygedyktig fugleunge på bakken.
Båndtvangen gjelder i både inn- og utmark. Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste.

Den enkelte kommune kan etter hundeloven § 6 vedta forskrifter som bestemmer at hunder skal holdes i bånd utover båndtvangstiden i tilknytning til boligområder, handleområder, i parker, beiteområder og rekreasjonsområder. Båndtvangstiden kan også utvides under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet i et område, f.eks. når det er mye snø. Er du i tvil, så sjekk med kommunen du oppholder deg i. Samtidig kan du sjekke om kommunen du bor i har et inngjerdet lufteområde for hund. Flere og flere kommuner gir dette tilbudet til sine innbyggere. Finnes det ikke, så allier deg med en jeger- og fiskerforening og lokale hundeklubber. Sammen kan dere få det til!

Den enkelte kommune kan også med tillatelse fra grunneier legge ut bestemte områder som såkalte «dressurområder». Her kan hundene fritt gå løs, uavhengig av båndtvangsreglene dersom hundene ellers følges på forsvarlig måte. Et eksempel på dette er Hundejordet i Frognerparken i Oslo. Den enkelte kommune kan også gi dispensasjoner fra båndtvangen for avgrensede formål og områder, også for dressurkurs og jaktprøver.

Hva kan skje dersom hunder påtreffes løse? Løse hunder i båndtvangstiden kan fanges inn av hvem som helst. (Utenfor båndtvangstiden kan løshunder fanges inn av politi, grunneier, jakt- eller fangstberettigete, eller representanter for disse, for eksempel oppsynsmenn.)

Dersom en løs hund angriper mennesker eller dyr, er det egne regler som gjelder. Når det gjelder overtredelse på båndtvangsbestemmelsene, kan hundeeiere straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned, jfr. Hundelovens paragraf 28. Offentlig påtale skjer bare når det finnes påkrevd av allmenne hensyn. Dette innebærer at det er politiet/ påtalemyndigheten som avgjør om det skal reises straffesak mot hundeeieren.

La hunden nyte de siste dagene det er lov å løpe løs!