Vi i Fuglehunden ønsker at samtlige som er medlem i en raseklubb skal få bladet hjem til seg. For å få til det er det viktig at du er registrert på helt korrekt adresse på Min Side på nkk.no!

Vi gjør det vi kan for at Fuglehunden skal komme hjem til deg! Nå må du sjekke adressen registrert på nkk.no, logg inn på Min side!

De siste månedene har vi opplevd en økning i henvendelser knyttet til at Fuglehunden ikke har blitt levert slik det skal. Vi er i tett dialog med vår distributør Helthjem Mediedistribusjon og Posten for at alle som betaler fullt medlemskap i en raseklubb skal få bladet til riktig tid, uten å purre.

De senere år har Fuglehunden blitt distribuert delvis av Posten, og delvis av annen distributør. Gjennom Fagpressen har vi avtale med Helthjem Mediedistribusjon som gir oss gode priser, både på den del av opplaget som distribueres av Helthjems egne bud og det som sendes via post.

Helthjem har etablert en «vaske-service» hvor alle adresser kjøres opp mot både Folkeregisteret, Posten og flere andre registre. Hovedfunn i testkjøringen er at Helthjem har funnet og endret 3330 feil på gateadresse! Dette vil si feil på 1 av 3 adresser i systemet. Nye kommuner, samt det at de aller, aller fleste har fått nye gatenavn, husnummer og postnummer de senere årene er grunner til dette. Når folk får ny adresse, enten grunnet flytting eller at hjemstedet får ny gate, nytt husnummer eller postnummer, er det veldig mange som kun melder dette til Posten og Folkeregisteret. HUSK OGSÅ Å MELDE ADRESSEENDRING PÅ NKK.NO, LOGG INN PÅ MIN SIDE!

Det som er viktig, er at du er nøye på at HVER ENESTE BOKSTAV er riktig. Fordi det er maskinell postsortering, vil maskinen kreve at adressen er 100 prosent korrekt. Det betyr at et ordmellomrom for lite eller for mye kan gjøre at bladet ikke kommer frem. Står det «veg» i stedet for «vei» er dette nok til at du ikke får bladet. Står det «Mellomveien 16 B» med stor bokstav i stedet for «Mellomveien 16b» med liten bokstav kan dette også gjøre at bladet ikke kommer frem. GÅ NØYE GJENNOM ADRESSEN OG SØRG FOR AT DEN ER RIKTIG!

Når det gjelder Min side på nkk.no er det bare du som medlem som har mulighet til å endre din adresse. Men vår oppfordring går også til klubbene, og/eller NKK. De kan gjøre en innsats for å bedre kvaliteten på adressene det skal distribueres til.