FKF regner ikke jaktprøver som høyrisiko-område for Corona-virus, men likevel er flere prøver avlyst i helgen som står foran oss.

Når premierte skal tas bilder av sammen, er det lurt å ta en og en, som her av meritterte Imingens Prince og eier og fører Trond Karlsen. (Illustrasjonsbilde fra arkiv)

Flere jaktprøvearrangører tar ikke sjansen og avlyser. Det er likevel noen som kommer til å avvikle, men med spesielle forholdsregler, gitt av FKF:

Fuglehundklubbenes Forbund ber både arrangører og deltakere om å tenke over hvordan smitte skjer når de møtes til opprop på jaktprøver i helgen. Unngå å gi klem og håndhilse, host inn i albuen (skjermet hosting) og hold avstand til hverandre, er rådene som gis. Det understrekes også at det fortløpende må gjøres risikovurderinger.

Er det snakk om store prøver, med mer enn 100 deltakere, oppfordrer FKF arrangørene til å ha opprop for de ulike klassene på forskjellig sted. Om jegermiddager bør gjennomføres, bes arrangørene om å vurdere selv.

FKF skriver som følger:

TILTAK FOR Å HINDRE SMITTE AV CORONAVIRUS:

NKK sendte 10. mars ut en mail til alle medlemsklubber med anbefalinger til hvordan hver enkelt arrangør skulle håndtere sine arrangement, – utstillinger eller jaktprøver:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

FKF vurderer jaktprøvene som lavrisiko arrangement.

Det skal allikevel foretas fortløpende risikovurderinger, – noe som er spesielt viktig på store prøver definert her til over 100 startende pr. dag.

Forslag til hvordan risikovurderingen gjøres finnes i lenken over.

Anbefalte tiltak for å redusere fare for smitte:

  1. Arrangøren bør oppfordre på sin nettside påmeldte deltakere som føler seg syke om ikke å møte opp på prøven.
  2. Under opprop oppfordres deltakere til skjermet hosting, holde avstand fra hverandre og ikke håndhilse eller klemme.
  3. Dersom det er mer enn 100 deltakere ved opprop, kan arrangøren dele opp deltakerne i for eksempel opprop for VK ett sted, og UK/AK et sted litt unna.
  4. Større jegermiddager må vurderes særskilt fra arrangør til arrangør.
  5. Deltakere som har fått premie henter premien selv i sekretariatet.

Refusjon fra deltakere som er blitt syke og ikke kan delta på jaktprøven:

Ingen skal møte på en jaktprøve med symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.  Hvis noen utvikler slike symptomer i løpet av prøven skal vedkommende reise hjem.  75% av innbetalt startkontingent refunderes på grunnlag av egenerklæring.

De som melder avbud på prøver pga karantene, må i forkant av prøven sende en egenerklæring til arrangøren, og man vil få refundert 75% av innbetalt startkontingent.

FKF’s medlemsklubber må til enhver tid følge offisielle anbefalinger.  Arrangøren må kontakte kommuneoverlegen i vertskommunen tidlig for å samarbeide om smitteverntiltak. Det er kommunene som har ansvar for smittevern og vil gi føringer for om avviklingen av arrangementet bør gjennomføres eller ikke.

Vi går også ut fra at NKK vil følge utviklingen tett og komme med råd eller anbefalinger om avviklingen av terminfestede arrangement.

Ikke minst minner FKF om følgende:

Det er opp til hver enkelt å bidra det vi kan til å redusere smittefaren!