I dag har Fuglehundklubbenes forbund (FKF) vært i kontakt med politiet for å diskutere Politidirektoratets instruks om å stanse salget av såkalte knallvåpen, det vi kjenner som startpistol. 

Startpistoler skal ikke lenger kunne kjøpes uten at de registreres. (Illustrasjonsbilde: Thomas Bull Enger)

Fuglehundfolk bruker startpistoler både under trening og på jaktprøver, når hunden har funnet fugl, derfor følger FKF nøye med på lovverket til enhver tid. Så langt har ikke politiet fått beskjed om hvordan den nye instruksen skal gjennomføres. Kontoret som behandler søknader om våpenregistrering holder bare åpent tirsdager.

FKF har snakket med forhandlere som forteller at de har stanset salget og leveringen av knallvåpen i påvente av en instruks  fra politiet om hvordan registreringen  av eksisterende våpen skal gjennomføres. Politiet sier at det ikke vil bli gitt noen reaksjoner  før det foreligger en foreskrift, det er bare salget som er stoppet med umiddelbar virkning.

Når det gjelder våpen som eies av klubbene, skal FKF sørge for at de får informasjon. De minner om at pistolene, slik det alltid presiseres fra FKF og NKK, i mellomtiden skal behandles som skarpe. På politiets nettside står det som følger: «Politidirektoratet stanser all fri omsetning av knallvåpen. Det betyr at de som skal importere nå må ha politiets tillatelse. De som allerede har kjøpt et våpen, må ta kontakt med politiet for å avklare om våpenet er registreringspliktig». Årsaken til innstramningen er at mange knallvåpen som omsettes forholdsvis enkelt kan gjøres om til skarpe våpen. Det påpekes at den største gruppen som har et reelt behov for slike våpen, er jegere som trener jakthunder, og at det for dem som har våpenkort kan besitte knallvåpen de allerede har ervervet mot at disse registreres hos politiet.

NRK sier det slik: Ombygde knallvåpen har blitt brukt i en rekke alvorlige kriminalsaker de siste årene. Nå strammer politiet inn regelverket for å holde de lett tilgjengelige våpnene unna kriminelle.