Forskere mener at det ikke ser lyst ut for rypebestanden internasjonalt – på grunn av klimaendringene. I mars arrangeres det seminar om hønsefugl på Jakt- og fiskesenteret i Flå i Hallingdal.

Vi blir aldri utlært på rypa, men en ting er sikkert; klimaendringene er en utfordring for den.

Småviltseminaret 2020 tar for seg forskning, forvaltning og jakt på rype og skogsfugl. Under seminaret vil forskere presentere nyheter fra ulike forskningsmiljø og Miljødirektoratet vil legge fram innhold fra den nye viltforskriften som blir gjort gjeldende fra årsskiftet, forteller Norges Jeger og Fiskerforbund i bladet Jakt & Fiske.

I en tid da det fastslås at den rødlistede rypa har hatt det tøft over tid, og kanskje vil få det enda tøffere, kan det være interessent å høre hva ekspertene sier. I en artikkel publisert nå nylig fortelles det at bestanden på Svalbard, stikk i strid med utviklingen ellers, har økt de siste årene, så noe er heldigvis positivt.

Mysteriet rypa har fascinert og fascinerer mange. Rypedoktor Jo Inge Breisjøberget, som selv har fuglehund, vil presentere hvordan kunnskapsbasert rypeforvaltning kan gjennomføres i praksis. I tillegg vil grunneiere legge fram erfaringer fra egne måter å forvalte bestanden på.

På småviltseminaret i Flå vil det dessuten være fokus på rekruttering av nye jegere, og man vil belyse hvordan disse oppfatter dagens jaktmuligheter.

Alle kan melde seg på seminaret og lære mer om hønsefuglene i norsk natur. Det blir et fagsterkt program, og seminaret vil uten tvil bli en møteplass for forvaltere, forskere og jegere. Temaer vil bli diskutert og erfaringer utvekslet, både i pauser og under en felles måltider, sier NJFF.

​Alle interessert kan melde seg på siste helgen i mars. Vil du vite mer, se på nettsiden www.jaktogfiskesenteret.no.