Da er programmet for helgens avlsseminar klart. Cirka 100 fuglehundeiere har meldt seg på, så interessen er stor.

Per Arne Watle, som har Kennel Vigdaætta sammen med bror Bjørn og svigerinne Kristin Watle, deler deres tanker rundt avlsarbeid. 

Det var i utgangspunktet plass til 150 personer i salen, så det kan være mulig for etternølere å  melde interesse, sier Hanne Fevik, som er ansvarlig for påmeldingen. Tenker du at du vil, kan du kontakte henne på post@bladetfuglehunden.no.

Avlsseminaret starter lørdag morgen på Gardermoen og varer til tidlig kveld. Når det gjelder programmet for dagen, ser det slik ut:

Avlsseminar for Fuglehundklubbene i FKF

Tid:

10.00 – 10.15                   Presentasjon av seminaret og timeplanen

10.15 – 10.40    Jørgen Ødegård – Prinsipper i avlsarbeidet, litt terminologi

10.50 – 11.15    Marte Wetten/Aninova – avlsdata for elghundklubbene

11.20 – 11.50    Jørgen Ødegård – Indekser og andre «hjelpemidler» i avlsarbeidet, hvorfor og hvordan?

12.00 – 12.30    Marte Wetten/Aninova – Eksteriøre egenskaper i avlsarbeidet, datainnsamling og pålitelighet

12.30 – 13.00                   Spørsmål og diskusjon om innledningstemaene

13.00 – 14.00                   Lunsj

14.00 – 14.30                   Marit Krogh – HD-rapporten

14.30 – 15.00                   Paneldebatt om HD i avlsarbeidet

15.00 – 15.30                   Pause

15.30 – 16.30                   Barbro Börjesson – Mentale egenskaper i Avlsarbeidet

16.30 – 17.00    Oppdretter Per Arne Watle om praktisk avlsarbeid, målsettinger og resultater

17.00 – 17.30    Oppdretter Bjørn Morten Baardvik, Kennel Langsundet, om praktisk avlsarbeid, målsettinger og resultater

17.30 – 18.00                   Paneldebatt – fritt ord.

18.00                                                 Avslutning